Продуктът Microinvest Склад Pro Light се развива непрекъснато, следвайки всички нови тенденции в бизнеса. В тази връзка Ви представяме една нова функционалност в решението, която ще позволи на Вашето заведение не само да повиши нивото на обслужване на клиентите, но и ще увеличи броя на удовлетворените и лоялни такива.

Системата се състои в приемане и отчитане на повикванията на клиентите чрез бутон, който се намира на масите в заведението и предава сигнала към софтуера по безжичен път. 

 Източник: ibells.ru     

С помощта на безжична система за повикване на сервитьори клиентите във Вашия ресторант, кафе, нощен бар или пицария няма да е необходимо да търсят с поглед обслужващия персонал в цялото помещение, за да направят поръчка или да поискат сметката, а сервитьорите ще бъдат по-отговорни към своите задължения, защото функционалността позволява да бъде направена точна справка за времето за реакция при повикване от клиент.

 Източник: ibells.ruИзточник: ibells.ru

Друго предимство на новата система е, че към постоянните Ви клиенти ще бъдат привлечени и нови – любители на иновации, готови с интерес да тестват новата форма за обслужване или такива, за които времето е твърде ценно, за да си позволяват каквото и да е забавяне при обработка на тяхната поръчка.

Тук трябва да се вземе предвид, че всяко привличане на нови клиенти и превръщането на настоящите в лоялни, неименно е свързано с увеличаване на Вашите приходи и по-висока печалба!

Новата функционалност е изключително удобна и нейното използване, посредством продукта Microinvest Склад Pro Light може да бъде реализирано с практически всеки модел хардуер (бутон), който отговаря на функционалното изискване за безжично предаване на сигнал.

Microinvest предлага специално подбрани модели бутони и табла за изграждане на завършена система. Вижте нашите предложение за бутони за повикване на сервитьори.

Свържете се с наш консултант, за да получите повече информация: hardware@microinvest.net и 0889 00 12 80.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X