Гъвкаво развитие на продуктите!

 

Microinvest очаква Вашите предложения за развитие на продуктите. Не е тайна, че всички допълнения, направени в програмите, са реализирани, като резултат от предложенията на партньорите и препоръките на клиенти, които работят със софтуера. Това е причината за нас да е много важно да осъществим на практика най-добрите идеи, дадени именно от Вас.

 

 

Всички промени се прилагат бързо, а информация за новите версии винаги са публикувани на корпоративния сайт на Microinvest. Добрите и полезни идеи се добавят като нови елементи в следващите версии на продуктите.

 

 

През последната година ние сме добавили повече от 500 изменения в продуктите, препоръчани от нашите партньори и клиенти. Това ясно отразява нашата гъвкавост и перспектива. Всеки може да види своите предложения приложени на практика и да използва идеите на другите. По този начин нашите продукти са с богата функционалност, което е гаранция за удовлетвореност на клиентите ни.

 

 

Нашето изключително предимство е, че всяка промяна, която реализираме като нова функция, е на Ваше разположение почти веднага. Без значение къде се намират потребителите, предложили новите функции в продуктите, Вие може да ги използвате пълноценно още в следващата версия на софтуера.

 

 

Може да изпращате Вашите предложения и препоръки на e-mail: marketing@microinvest.net

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X