графичен анализ на информациятаMicroinvest
предлага мощни средства за графичен анализ на информацията. Чрез набор от графични справки може да се направи разрез на най-важните параметри на дейността, като:

 

  • Продажби и печалба за последните 10 дни;
  • Разплащания и задължения за последните 10 дни;
  • Количество на клиентите и продажбите за последните 10 дни;
  • Средна сума на продажбите за последните 10 дни;
  • Най-продавани стоки;
  • Най-активни партньори;
  • Най-активни оператори;
  • Разпределение на продажбите по групи;
  • Статистика на цените.
 

Графиките съдържат важни показатели за фирмата и чрез тях е лесно да се получи визуална представа за получените резултати за определен период от време. Предимство на тези справки е пълната интеграция в продукта и използването им като част от стандартните възможности.Справките се съставят в Excel и могат да бъдат изпращани по e-mail и публикувани в Internet.

 

 
     
 

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X