Microinvest Digital Board - безплатно функционално допълнение към Microinvest eMenu Pro

 

 

Дигиталните табла (Digital Boards) са големи екрани, които обикновено са позиционирани над работните места на касиерите в заведенията за бързо хранене. Те непрекъснато представят рекламни послания или дават информация за стоки, чиято цел е привличане на вниманието на клиентите.

Digital Boards е нов начин за реклама на Вашия бизнес и подход за спечелване на нови клиенти.

 Функционални възможности и предимства на Digital Boards:

  • Едновременно, паралелно представяне на различни оферти и промоции (например меню за бизнес обяд, представяне на определен артикул, промоции и др.).
  • Възможност да се представят до 5 различни презентации на 5 различни дисплея, като всяка презентация притежава отделен уеб адрес.
  • Независимо въвеждане на информацията.
  • Промяна на цената в основната програма автоматично коригира цената, визуализирана в презентацията.
  • От друга страна промяната на цената в процеса на редакция на презентацията, няма да доведе до корекции на стойността й в основната програма, което минимизира възможностите за грешки.
  • Лесна инсталация, съобразена с желанията и нуждите на клиента.
  • Многофункционална употреба – инсталиран на мобилно устройство или таблет, Digital Boards приложението ще работи като Microinvest еMenu Pro. Ако бъде стартирано на голям екран, продуктът е отлична реклама, привличаща клиентите. Също така презентацията може да бъде заредена и под формата на уеб сайт. Изборът е във Вашите ръце!
  • Бърза и гъвкава комуникация, която позволява да се възползвате максимално от предимствата на по-ефективната продажба на стоки с  Digital Boards.
Digital Boards е безплатно функционално разширение на Microinvest еMenu Pro.

Microinvest еMenu Pro се развива непрекъснато и с много бързи темпове. Това означава, че ще са достъпни все повече шаблони, визуални стилове и цветове, които да използвате във Вашите презентации. Приложението позволява и самостоятелна персонализация от Ваша страна, включваща промяна на местоположението на екрани и изображения.

 

 

Не се колебайте да използвате този нов и мощен инструмент за реклама!

 

Digital Board 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X