QA процедури

QA процедури

 
 

QA процедури - това са тестове за качество (например одит или независима експертиза) на избрания от Вас софтуер, или по-просто казано, това е вид тестване. Целта на тези процедури е подобряването на софтуерни продукти. Това се налага от факта, че е изключително важно не само да знаете, но и да се уверите, че проектът съдържа всички необходими процеси, за да отговори на поставените изисквания.

 

  

В настоящата пазарна среда, софтуер, който не работи, не е просто лоша програма, а е лоша реклама, която може да се отрази негативно върху бизнеса. Ето защо QA тестовете не трябва да се разглеждат като излишен процес, който само отнема време, пари и удължава срока за пускането на продукта на пазара.

 

 

Microinvest интегрира автоматизирана система от тестове за изпитване на софтуерните продукти, която се фокусира върху намаляване на времето и разходите за тестове и осигурява измерими критерии, гарантиращи вземането на правилни решения.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X