Microinvest Хотел Pro
Размер: 10 MB
Дата: 09.05.2016
Версия: 5.02.910
безплатен продукт

Microinvest Хотел Pro е комплексна система за автоматизация на хотели. Програмата е подходяща за всякакъв вид хотели. Microinvest Хотел Pro обхваща процеса на резервация, настаняване, плащане, фактуриране и следене на текущите разходи на гостите на хотела, както и съпътстващата информация за заетост, разположение и др. В програмата са въведени основни функции:

 • Обработка на стаи, резервиране и отдаване на стая;
 • Калкулиране на финансови данни за престоя – цена, брой нощувки, отстъпки;
 • Създаване на номенклатура от гости на хотела и партньори – включва всички необходими персонални и фирмени данни, съставят се справки за застраховките и таксите;
 • Следене на консумация в бар, ресторант или нощен клуб. Автоматично добавяне на сметката към стаята в хотела.

 Програмата отпечатва различни документи като Данъчна фактура, Касова бележка, Адресна карта и други.

 Предимства на Microinvest Хотел Pro са:

 • Различни цени за работа;
 • Работа с неограничен брой цени;
 • Избор дали цената е за стая или за легло;
 • Снимка за всяка една стая;
 • Снимка за всеки гост;
 • Статус за всяка стая (почистена или не);
 • Инвентарен списък към всяка стая;
 • Резервации за туроператори;
 • Редакция на всички операции.
 • Модул за визуални операции - визуален план-график, графична заетост и скица на хотела;

В програмата са предвидени удобства за автоматично отчитане на телефонна централа. Чрез връзка с Microinvest Коктейл може да се създаде Касова книга и да се следят постоянните разходи за персонала, охрана, обслужването на обекта и други. Към системата могат да се свържат четци на магнитни карти, баркод четци и системи за опознаване и контрол на достъпа.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X