4.00.055
1. Добавен турски език.
2. Добавен немски език.
3. Добавен английски език в регистрационната форма в pCloud.
4. Добавен руски език в регистрационната форма в pCloud.
4.00.054
Архивиране в pCloud
4.00.053
Възможност за автоматично стартиране при следните операционни системи:
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
4.00.050
1.    Автоматично архивиране върху USB flash drive.
2.    Увеличаване размера на основния прозорец на програмата.
4.00.001
1. Добавена възможност за автоматично изчистване на .log файл след архивиране на база.
2. Добавена информацията при архивиране: освен текущия процент, се визуализира и индекс на текуща и общ брой бази данни, които ще се архивират.
3. Добавено автоматично стартиране на архивирането при включване на определени USB дискови устройства.
4. Добавена възможност за извършване на поправка на база данни.
5. Добавена възможност за изтриване на база данни.
6. Добавен дървовиден изглед при избор за възстановяване на архив.
7. Добавена възможност за автоматично архивиране на нови бази данни.
8. Добавено съобщение в случаите, когато не може да се възстанови архив поради разлика във версията на сървъра.
9. Оптимизация на грешките за невалидни конфигурационни данни.
10. Други малки оптимизации, корекции и подобрения.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X