3.07.014
1. При експорт на стоки от базата в текстов файл (.txt), програмата прави запис на три идентични файла, но с различена кодировка: ASCII, Unicode и UTF-8.
2. Промяна при поддръжката на терминали CipherLAB 8000/8001.
Опции за избор: "CipherLAB 8000/8001 - type 1" и "CipherLAB 8000/8001 - type 2" са обединени в едно.
Добавена е поддръжка на символи: (запетая; точка и запетая; табулация;) за разделители, ползвани при четена на данните от терминала. Изборът им става автоматично.
3.07.013
1. Разширен е списъкът с възможни разделители при въвеждане на данни от файл.
3.07.012
1. Добавена е обработка на тегловни баркодове при Експорт на стоки от базата.
3.07.011
1. Добавен бутон за Експорт на стоки от базата и запазване във файл.
2. Добавена възможност за избор на COM порт от номер 1 до 50.
3.07.010
1. Коригиран е проблем със съвместимост на мобилен терминал Casio DT930
3.07.009
1. Добавена е възможност за въвеждане на данни от файл.
2. След прочитане на данните, отрицателните количества не се добавят към операцията.
3. Последно прочетените данни се запазват в CSV файл.
3.07.008
1. Добавена е поддръжка на мобилен терминал CipherLAB 8000/8001 - type 1, който чете данните представени в 4 колони.
2. Добавена е поддръжка на мобилен терминал CipherLAB 8000/8001 - type 2, който чете данните представени в 2 колони.
3. Добавен е румънски превод на приложението.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X