Електронна актуализация на продуктитеMicroinvest предлага съвременна технология за електронна актуализация на продуктите без участието на оператор и без връзка по телефон.

 

 

Последователността за изпълнение на електронна актуализация е следната:

  1. Клиентът заявява проформа-фактура за определен брой актуализации;
  2. След плащане на създадената проформа-фактура Microinvest издава данъчна фактура и я изпраща към клиента;
  3. Microinvest генерира код за електронна актуализация към указаните в проформа-фактурата продукти. Специфичното на този код е това, че той не се променя във времето и може да се използва 24 часа в денонощието;
  4. Клиентът по свое усмотрение сваля от сайта и инсталира избрания продукт. В момента на инсталация се появява следния екран:
 

Електронна актуализация

 

 

  • Полученият код за актуализация се въвежда в този екран (от инсталиращата програма). След кратка проверка за валидността на кода (изисква се активна Internet връзка), програмата продължава своята работа и изпълнява целия процес на актуализация. Процесът не изисква връзка с оператор, ключът е статичен (не се променя във времето) и процедурата е максимално улеснена.

     

 

При използване на електронна актуализация следва да се има предвид:

 

  1. Необходима е Internet връзка в момента на въвеждане на ключа в инсталационната програма;
  2. Ключът за актуализация на продукта се въвежда точно в указания прозорец, а не в „Регистрация на продукта“;
  3. Един ключ може да съдържа една или повече актуализации. Справка за броя използвани актуализации може да получите на http://register.microinvest.net в секция Справка онлайн регистрации. Там са описани IP адресите, дата и време на актуализацията и точния продукт;
  4. Ключовете нямат краен срок, след тяхното получаване могат да се използват по усмотрение на потребителя.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X