Microinvest Склад Pro притежава следните конкурентни предимства: 


 • Специално внимание се обръща на предложенията на клиентите.
 • Програмата използва .NET технологията, която е стандарт за новите продукти и платформи.
 • В програмата са интегрирани мобилни устройства и технология за дистанционна работа.
 • Всички модули са вградени и не се изисква допълнително заплащане.
 • Възможност за персонализация на визията на продукта с избор от 7 дизайнерски стилове, които отговарят на всяка корпоративна идентичност.
 • Професионално изглеждащи документи, предлагащи избор на дизайн и добавяне на фирмено лого.
 • Стабилна работа с отдалечени обекти в реално време.


Предимства, които отличават Microinvest Склад Pro от аналогичните продукти:

 • Адаптивен интерфейс – когато направите една операция, при следващото аналогично попълване програмата сама добавя данните и спестява въвеждането.
 • Репликация на данните. Работа с няколко свързани сървъра, разположени в различни офиси. Невероятна защита и уникална скорост на работа.
 • Частта на продукта за мобилни устройства се прави в Microinvest  и не зависи от трети страни. Също така доставяме и сервизираме сами устройствата.


Предимства на .NET технологията:

 • Изключителна гъвкавост и надеждност;
 • Новите версии на Windows са изцяло базирани на тази технология;
 • Използване на 100% интеграция на офис продуктите на Microsoft;
 • Възможност програмата да продължи без да изгуби въведените данни, дори и ако е открита сериозна грешка;
 • Възможност за Web интерфейс;
 • Възможност за Web справки.


Недостатъци на .NET технологията:

 • Изисква по-мощни компютри;
 • Изисква повече свободна и оперативна памет;
 • Програмирането е по-трудоемко и процесът е по-бавен.

 

Функционалност

Microinvest Склад Pro

Алтернативни софтуерни системи в топ 10 Други софтуерни системи
.NET платформа Да  Не  Частично
Репликация на данни

Да

 Не  Не
Управление на данните в реално време Да  Частично, с обмен на файлове Частично, с обмен на файлове
Web модул за операции Да  Частично, за отделни операции  Не
Web модул за справки Да  Не  Не
Мобилни устройства Да  Частично, с мобилни решениния на Microinvest  Частично
Работа с Linux сервъри Да  Не Не
Специални Light работни места за по-слаби компютри Да  Не Не
Едновременна работа с MS Access или SQL сервър Да  Не Не
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X