Микроинвест притежава следната система, която има регистрация с полезен модел:

 

„СИСТЕМА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ В СПОРТЕН ЦЕНТЪР“


Характеристики на системата:

Настоящият полезен модел се отнася до система за консултиране в спортен център, който ще намери приложение в упражняване на спорт и физически занимания за здравословен живот.


Допълнителни ресурси: 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X