Станете наш партньор!

  

Microinvest предлага отлични търговски условия и професионална поддръжка.

Разширената партньорска програма включва партньори в следните категории: 

 

  • Дистрибутори на софтуер

Microinvest има изградена дистрибуторска мрежа в България, която непрекъснато се разширява поради широкото приложение на нашите софтуерни продукти и решения. Всяка фирма, която се занимава с асемблиране, продажби, поддръжка и сервиз на компютърни системи, касови апарати или работи в областта на счетоводните услуги, може да стане наш представител. Ако имате интерес, пишете ни на email: marketing@microinvest.net.  Като наш официален представител ще можете свободно да предлагате цялата гама от софтуерни решения, както и следпродажбената поддръжка на продуктите. 

 

  •  Партньорска програма

Партньорската програма включва IT фирми, системни интегратори, фискални сервизи, счетоводни консултанти и др. Участващите в партньорската програма осигуряват само инсталации на продуктите на Microinvest или необходими допълнителни технически средства. 

 

  •  Привлечени партньори

В тази категория попадат всички фирми, които рекламират или подкрепят нашите търговски усилия. Чрез привлечените партньори Microinvest развива нови продукти и услуги, които се предлагат на всички потенциални клиенти.

 

 

 

Партньорската политика на Microinvest е ясна и открита!

Ние предлагаме:

  • Опростена схема за формиране на партньорските отстъпки, които периодично нарастват в зависимост от постигнатите резултати.
  • Индивидуална схема на работа според изискванията и възможностите на отделните партньори.
  • Организиране на съвместни инициативи, подпомагане на маркетингови и търговски проекти.
  • Достъп до допълнителни партньорски ресурси – рекламни материали и техническа документация.
  • Осигуряване на техническа и маркетингова поддръжка.
  • Участие в безплатни технически обучения.
  • Популяризиране на партньорите на корпоративния сайт на Microinvest и чрез различни рекламни канали.

 

Ако за Вас представлява интерес да започнем съвместна дейност – пишете ни на адрес marketing@microinvest.net или направете заявка тук:

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X