Електронен магазин с връзка към СУПТО софтуер


Според последните приети изменения в Наредба Н-18, 31 юли 2019 г. е крайният срок, в който търговците, използващи собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите.

 

Разполагате с броени дни Вашият електронен магазин да отговори на всички нормативни изисквания, както и да осигурите връзка на платформата с касов апарат!

 

ОСТАВАТ 

Краен срок за регистрация на Вашия електронен магазин в НАП

 

 

Търсите ли решения без сложни доработки, без тромави технологични промени и без значителна инвестиция, което да стане бързо? 

 

Предлагаме Ви ГОТОВА ИНТЕГРАЦИЯ за двупосочен обмен на данни и връзка с касов апарат на СУПТО софтуер с Вашия електронен магазин.Бъдете готови в срок!

Заявете оферта

 

 

Вижте как може да изглежда Вашата онлайн търговска дейност, напълно изрядна пред НАП.

Електронен магазин с връзка към СУПТО


Удобството се състои в това, че получавате решение, с което въвеждайки данните за стоки в складовия софтуер (Microinvest Склад Pro), те автоматично могат да бъдат публикувани с наличности, описание и продажни цени във Вашия електронен магазин. Така спестявате време и минимизирате възможностите за грешки, дублирани стоки и липсващи количества. Получавате мощен инструмент за управление на продажбите си, както и за цялостен анализ на търговската Ви дейност. Решението събира в едно одобрен от НАП складов софтуервръзка с касов апарат, модул за универсализация на данните и автоматичното им въвеждане във Вашата платформа. 

 

Универсалният модул на Microinvest поддръжа комуникация със следните видове CMS платформи за електронна търговия: OpenCart, Shopiko, GombaShop, Seliton, WooCommerce, Magento, PrestaShop, CloudCart и други.

 

Схема на интеграцията

Какви са предимствата от интеграцията на Microinvest Склад Pro и Вашия електронен магазин?

 • Инвестицията на средства за придобиване и време за внедряване са сведени до минимум.
 • Универсално решения, което вече работи успешно при много клиенти.
 • Първоначално изградена, комуникацията между двете програми работи отлично и крайният потребител има усещането, че използва единна платформа.
 • Осигурява изрядна дейност на електронни магазин за регистрация в НАП в необходимия срок.
 • Веднъж въведена продуктовата номенклатура в Microinvest Склад Pro може с един бутон да бъде прехвърлена в онлайн магазина, включително описанията на стоки и услуги, производител, снимки, продуктови категории, мерни единици и тегло.
 • Автоматична синхронизация на поръчките, направени през електронния магазин, в Microinvest Склад Pro и възможност за трансформация в продажба.
 • Автоматично визуализиране на актуалните количества на стоките от складовия софтуер към онлайн магазина, което минимизира грешките и предотвратява възможностите за загуба на клиенти.
 • Богат набор от настройки за работа между двата продукта – възможност за поддържане на определен брой стоки само за продажба през онлайн магазина, автоматична синхронизация и др.
 • Голям брой справки за прецизен и удобен мониторинг на дейността.
 • Анализ на поръчките, направени през онлайн магазина.
 • Управление на различни ценови предложения и промоции.
 • Получаване на своевременна информация за нуждите на клиента и взаимоотношенията с доставчици.
 • Изключително лесна схема на работа, която не изисква специални ИТ познания.
 • Защитен обмен на данни.


 

 

Специално пакетно предложение за осъществяване на интеграцията

 • Лиценз за Microinvest Склад Pro

Система за управление на всички складови и търговски процеси и връзка с касов апарат

 • Лиценз за Microinvest Utility Center

Модул за двупосочен автоматичен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и електронния магазин 

 • Лиценз за база данни MSSQL

Осигурява интегритет на данните

 • Хардуерен лиценз
 • Инсталация и първоначални настройки


Заявете оферта

 

 

Изтеглете ръководство за интеграция между Microinvest и GombaShop от тук
Изтеглете ръководство за интеграция между Microinvest и OpenCart от тук

 

 

Свържете се с наш консултант!

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с консултант 

на Microinvest

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X