В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Магазин "Rammer"
Град: Варна, България
Акцент:
3 р.м. Microinvest Склад Pro
Баркод скенер Symbol 2208
Касов апарат Daisy Micro

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X