В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Мира-Н
Град: Велико Търново, България
Акцент:
15 р.м. Microinvest Склад Pro
Сървър MSSQL 2005 в режим на репликация
Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата данни
Изграден VPN на БТК – Севлиево – Велико Търново – Пловдив
2 бр. мобилни устройства


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X