Оптимизация на актуализациите с цел минимизиране на разходите на клиентите


Ние от Microinvest винаги сме се старали да предложим качествени продукти и услуги при оптимални цени. За да направим този процес още по-ефективен, въвеждаме промени в ценовата политика за актуализация на продуктите.

Считано от 01.12.2019 г. промените са:

  • Намаляване на единичната цена на един брой актуализационен код от 39.00 EUR на 33.90 EUR без ДДС;
  • Премахване на пакетите от актуализационни кодове за всички продукти на Microinvest. Актуализации ще се закупуват само по единичната цена;
  • Всички кодове ще се пращат единствено по e-mail за самостоятелно активиране. Кодовете са съобразени със заявения от клиента клас продукти (счетоводни или складови).
Microinvest запазва корекцията в цената на кода за актуализация както следва: за периода от 15 януари до 15 април (включително) кодът за актуализация се оскъпява с 30% ↑.

 

Предимства на новата политика за актуализация на продуктите:


По-ниска единична цена за актуализация;
Максимално опростена ценова схема;
По-лесно планиране на инвестицията за актуализации;
Уеднаквени ценови условия за всички актуализации по продукти и клиенти.

 

 

 

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с наш консултант

 
Свържете се консултант на 0700 44 700 

Тел.: 02/9 55 55 15

E-mail: marketing@microinvest.net

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X