Любимите продукти с марка Microinvest с нови гъвкави условия за използване!

 

От 01 юли 2018г. Microinvest стартира предлагането на най-използваните софтуерни продукти за управление на складове и търговски обекти, както и най-разпространените счетоводни и ТРЗ продукти на абонаментна схема, като се запазва и опцията за еднократно закупуване на лиценз.

 

Вие избирате най-удобния и изгоден вариант за Вас! 

Предлагаме Ви нова схема за ценообразуване, която се адаптират към динамичните нужди на Вашия бизнес. 

 

 

 PROvs.SUB 

 

Закупуване на лиценз или абонаментен план за продуктите на Microinvest?

Как да изберете!? Предимства и възможности на двете опции >>

 

 Предимства

Закупуване на лиценз

Серия Pro

Месечен абонамент

SUB 

Пълна функционалност на продукта. Неограничен достъп до операции, справки, документи и интеграции.

Безплатен демо период.

Заплащане на работно място, без ограничение на броя оператори, работещи на това устройство.

Гарантирана актуализация до последна версия, 24/7.  
Актуализация чрез изгодни пакети от актуализационни кодове, като сами планирате кога и как да ги използвате.  
Без първоначална инвестиция за покупка.  
Подходящ за сезонен обект, работа по проект или при динамични работни процеси. Заплащате за посочен от Вас период, без оскъпяване.  
Еднократна инвестиция, която гарантира притежаване на продуктите до живот.  
Възможност за осъществяване на поддръжка чрез дистанционен достъп.
Опция за лицензиране с хардуерен лиценз за по-голяма сигурност.
Достъп до безплатни електронни ръководства за потребителя, продуктови обучения и консултация по телефона.


 

 

 

 

  

  

Ценова листа 

всички цени са в EUR, без ДДС 


Продукт 

Серия Pro

стандартен лиценз

Месечен

aбонамент SUB

Microinvest Делта 

149.00 14.90

Microinvest ТРЗ и ЛС 

149.00 14.90 

Microinvest Склад *

149.00 14.90

Microinvest Склад Light

149.00 14.90 

Microinvest Склад Mobile

149.00 14.90 

Microinvest Архиватор 

49.00 4.90

Microinvest Склад Web

149.00 14.90 

Microinvest Склад Phone Manager 

149.00 14.90 

Microinvest Билярд 

149.00 14.90 

Microinvest Utility Center Base

149.00 14.90

Microinvest Utility Center Plus

249.00 19.90 

Microinvest eMenu 

249.00 19.90 

Microinvest Entry 

249.00 19.90 

Microinvest Хотел 

299.00 19.90 

Microinvest Баркод Принтер 

79.00 7.90 

Microinvest Склад Data Collector

79.00 7.90

Microinvest CallMi

79.00 7.90

Microinvest Bridge

349.00 29.90

Microinvest Електронен магазин

349.00 34.90 

Microinvest DataCollector за Android

  6.99 

Microinvest FastPOS за Android

  6.99 

Microinvest Restaurant за Android

  6.99 

Microinvest Waiter Assistant за Android

  6.99

Microinvest Order Assistant за Android

  6.99 

Microinvest Feedback за Android

  6.99 
 
* Лицензионната такса за използване на сървърна база данни (MS SQL или MySQL) на Microinvest Склад Pro е в размер на 99 EUR без ДДС.

 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА: 

____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

 

 
 

 

Условия за закупуване и използване на софтуерни продукти на Microinvest:

 • Цените са без включен ДДС.
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • При едногодишно предплащане на абонамент (серия SUB) клиентът получава 13 месеца период на използване на софтуера.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи нов лиценз за продукта.
 • При загубен код за актуализация или некоректното му въвеждане, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Пакетната актуализация от серия Pro важи за брой взети актуализационни номера, които могат да се използват за различни продукти и без краен срок. Пример: при заплащане на Microinvest Серия Pro – 3 лиценза могат да бъдат актуализирани:
  • Вариант 1: 3 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 2: 2 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 3: 1 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro Light;
 • За периода от 15 януари до 15 март (включително) всички актуализации се оскъпяват с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.
 • Microinvest си запазва правото да променя актуалните цени на сайта.

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X