Област на приложение: Осигурителни каси

Функционални възможности:

  • Обработка на Декларация 1, подавана от осигурителна каса;
  • Обработка на Декларация 6, подавана от осигурителна каса;
  • Съставяне на справка за обработени декларации;
  • Съставяне на справка за Обобщени вноски по параграфи;
  • Печат на протокол и придружително писмо;
  • Създаване на файлове за подаване на данни в електронен вид, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредбата за осигурителните каси, в сила от 01.01.2013 г.


Друга информация:
Работи съвмесно с Microinvest ТРЗ и ЛС

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X