Събитието, на което трябва да присъствате!

Разяснение и приложение на измененията в Наредба H-18 и софтуера за управление на продажби в търговски обект (СУПТО)- отговори, коментари, съвети.

Уверени и готови за промените през 2019 година. 

 

 


Календар

на практически семинари в страната по Наредба Н-18


 

26 януари 

27 януари 

28 януари 

Велико Търново

Варна

Бургас

 

 

 

 

теми

Темите

 

    Какво е Наредба H-18? Основни разпоредби.
    Какви промени са приети в Наредба H-18? Акценти и насоки.
    Какво ще стане с моят касов апарат или фискален принтер? Препоръки и добри практики.
    Срокове и задължителни клаузи.
    Стъпки за привеждане на дейността в съответствие с Наредба H-18 в срок?
     
 • Изисквания към фискалните устройства
 • Изисквания към софтуера за управление на продажбите
 • Координация на покупката на хардуер и софтуер
 • Съвети и насоки
    Отговори на често задавани въпроси.
    Сертифицираните версии на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Възможности и предимства.
    Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro - Визия за развитие според приетите изменение в Наредба Н-18.
    Дискусия.
 
 
 


такса

Такса за участие

 

Безплатен семинар 

 

 

Регистрация

Задължителна регистрация

 

Попълнете регистрационна форма отделно за всеки участник.

Очаквайте потвърждение на e-mail, посочен от Вас при регистрация.

 

26 януари 

27 януари 

28 януари 

Велико Търново

Варна

Бургас

 

   

предложения

Всеки участник получава специални предложения 

 • Промоционални пакетни офертинови модели касови апарати и фискални принтери
 • Софтуерна застраховка пакет ФИСКАЛ 2019: изрядно работно място със сертифициран софтуер за управление на продажбите (СУПТО) ВИНАГИ до последна версия.
 • Актулизации на текущи софтуерни продукти.

 

бонуси

Допълнителни бонуси

 • Електронен формат на сертификат за участие в семинар на тема “Разяснение и приложение на измененията в Наредба H-18”
 • Наръчник с обобщена информация с по-важните акценти в Наредба H-18
 • Съвет и консултации на място по време на семинара
 • Материали от семинара: "Разяснение и приложение на измененията в Наредба H-18"


Регистрация

 
 
 
контакти

За повече информация

Тел.: 0889/001280

E-mail: marketing@microinvest.net

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X