В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Склад на едро "Мира-Н"
Град: Велико Търново, България
Акцент:
6 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Баркод Принтер Pro
сървър MSSQL
Datecs LP 50

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X