Microinvest Склад Pro е първият сертифициран софтуер за управление на продажби в публичния електронен регистър на НАП в страната!

 

Всички търговски обекти до 30.09.2019 г. трябва да преминат към работа с нови касови апарати и сертифициран СУПТО продукт (софтуер за управление на продажби в търговски обекти).

 

 


Microinvest за пореден път доказа, че съчетанието на модерни технологии и следването на актуалните бизнес тенденции гарантира качествен продукт, който отговаря на всички нормативни изисквания и на практика е без конкуренция в своя клас!


 

ФИСКАЛ 2019

 

Какво да направите, за да приложите изискванията в срок?

 

 

Microinvest предлага уникална по рода си ЗАСТРАХОВКА, която ще Ви преведе плавно през предстоящите промени в Наредба H-18, спазвайки всички срокове:

ПАКЕТ “ФИСКАЛ 2019”

 


С пакет ФИСКАЛ 2019“ си гарантирате изрядно работно място със сертифициран в НАП софтуер за управление на продажбите и яснота по всички актуални данъчни теми.

Пакет ФИСКАЛ 2019      

Какво включва Вашата застраховка?

 • Анализ на работното място;
 • Всички актуализации до версия, сертифицирана с НАП (за продукти Microinvest Склад ProMicroinvest Склад Pro Light, Microinvest Архиватор Pro, Microinvest Баркод Принтер Pro);
 • Преференциална оферта за покупка на нов модел касов апарат/фискален принтер от Microinvest;
 • Наръчник със систематизирана информация за Наредба H-18;
 • Консултация за приложението на Наредба H-18 при работа със софтуер на Microinvest.

 

Цена на работно място: 99 EUR без ДДС*

* В цената са включени актуализации САМО за продуктите: Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light, Microinvest Архиватор Pro, Microinvest Баркод Принтер Pro на едно работно място.

Пакетът може да бъде закупен до 31.08.2019 г.

Валидност на застраховката: до 30.09.2019 г. включително.


Купи софтуерна застрховка

 

Заявете цялостна оферта за софтуер за управление на продажбите, одобрен от НАП

 

Нови модели касови апарати, одобрени от НАП и Наредба Н-18

Нови модели касови апарати,

съобразени с изискванията на Наредба Н-18


Microinvest предлага едни от първите модели касови апарати, съобразени с новите нормативни изисквания на Наредба Н-18. Цените на устройствата са отлични и включват всички фискални услуги. Разполагаме с налични бройки и гарантираме бързо обслужване. Възползвайте се!

 

Daisy Compact M

      Нови модели касови апарати, одобрени от НАП и Наредба Н-18 

Daisy Compact M, одобрен от НАП

 

     

Daisy Compact S, одобрен от НАП

209 лв. без ДДС

179 лв. с ДДС 

+ фискализация и договор за поддръжка

     

 199 лв. без ДДС

169 лв. с ДДС

+ фискализация и договор за поддръжка

ПОРЪЧАЙ

     

 ПОРЪЧАЙ

         

Касов апарат Datecs DP-150

       Касов апарат Datecs WP-50 X

 

Datecs DP-150, одобрен от НАП

 

     

Datecs WP-50 X, одобрен от НАП

 

209 лв. без ДДС + подарък* 

     

219 лв. без ДДС + подарък* 

 ПОРЪЧАЙ

     

ПОРЪЧАЙ 

*С всеки закупен касов апарат от фискален сервиз на Microinvest получавате БЕЗПЛАТЕН пакет ФИСКАЛНИ услуги, необходими за изрядната работа на устройството:

 • Фискализация на устройството;
 • Абонаментен договор за обслужване за 1 година;
 • Програмиране на задължителните реквизити;
 • Регистрация на фискалното устройство в НАП;
 • Едногодишен абонамент към мобилен оператор за осъществяване свързаността с НАП;
 • Първоначално обучение за базова работа с фискалното устройство в офиса на фискалния сервиз.

  

Купи софтуерна застрховка

 обучения

 

Безплатни семинари и обучения -

бъдете информирани за Наредба Н-18!

 

Microinvest организира периодични и безплатни обучения на тема "Разяснение и приложение на измененията в Наредба H-18 - отговори, коментари, съвети. Уверение и готовност за промените." Графикът на обученията може да следите в реално време от тук.

Запазете Вашето място сега!

 

 

 

Въпроси и отговори

 

Обобщихме по-важната информация за актуални срокове и отговори на често задавани въпроси, които ще Ви помогнат плавно да приведете бизнеса си към новите изисквания на НАП:

 

За подмяна на фискални устройства (касов апарат или фискален принтер)

За лицата, които използват софтуер за управление на продажби


 

Абонамент

Microinvest подготвя редица действия и набор от конкретни предложения, които да бъдат в подкрепа на българския бизнес във връзка с приетите промени в Наредба H-18. Ще останем верни на политиката, която провеждаме във всички фискални сервизи на Microinvest в страната (София, Варна, Бургас и Велико Търново), за осигуряване на достъпни касови апарати и ниска цена за тяхната поддръжка без компромиси в качеството на услугите.

Подготвихме тази специална страница, в която можете да се абонирате за Microinvest новини и оферти, свързани с приетите промени. Само абонати първи ще имат достъп до всички екслузивни предложения.

 

Ще следим за Вас всички актуални новини в тази посока. Нека заедно преминем през това по-лесно и безпроблемно!

 

 

начало

  

Срокове

СРОКОВЕ, ОБЯВЕНИ ОТ НАП*

*Актуализирани според обнородвани изменения в Наредба Н-18 в ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г.

 

На 28.02.2018 г., народните представители приеха всички измениения в Закона за митниците и Закона за ДДС, с които се въвеждат нови, по-строги изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер.

С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

    

Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

до 31 март 2019 г.

Собствениците и ползвателите на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

до 29 юни 2019 г.

Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

до 30 юни 2019 г.

Всички търговци, независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.

до 30 септември 2019 г. 

Краен срок за деклариране на използвано СУПТО в търговския обект в НАП.

до 30 ноември 2019 г. 

 

 

начало

 

 

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ

 

Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?

Въведените през месец септември на 2017 г. и  през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.

начало

Какво трябва да направя?

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се информирате за това дали с използваното от Вас фискално устройство може да бъде доработено или ще се наложи неговата замяна. Това може да стане от три източника:

1. сервизната  организация, с която имате сключен договор за техническо обслужване и ремонт;

2. производителя или вносителя на съответния модел фискално устройство;

3. от интернет страницата на НАП.

На второ място, трябва да проверите в какви срокове сервизната  организация или производителят/вносителят може да достави или преработи софтуера на фискалното Ви устройство.

начало

Защо да бързам, срокът ми изтича след месеци?

Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания  непосредствено преди изтичане на относимия за тях срок. Изчакването на последния момент създава затруднения както за самите лица, така и за другите участници, ангажирани със съответния процес по изпълнение изискванията на наредбата, напр. сервизните  организации, производители/вносители на фискални устройства,. Предвид очаквания значителен брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани, е препоръчително  да не се изчакват крайните срокове.

 начало

Какво ще стане, ако работя с  фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?

Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции, което никога не е било цел на Национална агенция за приходите. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.

Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стокова разписка, приемо-предавателен протокол, фактура за продажба.

Такъв тип софтуер задължително ли трябва да е свързан с касов апарат, при условие че няма такава разработена функционалност към него?

Описаната от Вас функционалност на софтуера попада в обхвата на определенията за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г.  В случай, че този софтуер се използва в търговски обекти, в които съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. извършват се  например плащания в брой, с дебитна или кредитна карта и др., то той трябва да бъде свързан с фискално/и устройство/а (ФУ). Фактът, че към момента няма разработена функционалност за връзка към ФУ, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н-18/2006 г. и такава функционалност трябва да бъде разработена.

 начало

Ако не е задължително свързването му, изискванията от приетата наредба важат ли за него?

Изискванията, посочени  в Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г., важат за софтуера при условията, посочени в отговора на Въпрос №1. 

 начало

Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към генерираната фактура?

Доколкото Вашият софтуер отговаря на определението за софтуер за управление на продажбите, той следва задължително да бъде свързан и да управлява въведените в експлоатация ФУ в обекта.

Не се допуска продажбите да се отразяват в софтуер за управление на продажби, вкл. да се издават фактури, а издаването на ФБ да бъде отделено.

 начало

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X