Microinvest Склад Pro е първият сертифициран софтуер за управление на продажби в публичния електронен регистър на НАП в страната!

 

 

Microinvest СУПТО номер 1 в НАП

 


Актуално за СУПТО

 

Крайни срокове по Наредба Н-18

Промени, обявени от НАП

публикувани в Държавен вестник, брой: 104 от дата 8.12.2020 г.

 

Използването на СУПТО няма задължителен характер, а е по избор на всички търговски обект. Избралите да използват СУПТО търговци нямат право да използват друг софтуер в обектите, които извършват аналогични функции. Очаква се публикуване на официални насоки за процедурата за избор, деклариране и отказ от СУПТО.

 

Търговците, които вече са привели дейността си към нормативните изисквания и използват СУПТО ще могат да се възползват от някои облекчения:

 • Ускорено възстановяване на данъчен кредит (в срок до 30 календарни дни).
 • Ускорена амортизация на софтуера и хардуера, на който е инсталиран.


 

 
 
Свържете се с консултант
 

Имате въпрос или желаете да заявите привеждане на дейността
към изискванията на Наредба Н-18?

Свържете се с консултант или регионален представител

 

 

 

Какво да направите, ако желаете да използвате СУПТО?

 


СУПТО версия

 

СУПТО ВЕРСИИ


Във връзка с влизане в сила на разпоредбите на Наредба Н-18, в срок до 28.02.2021 г., е необходимо да определите, дали софтуерът за управление на продажбите във Вашата фирма ще работи в режим СУПТО или НЕ.

Вие трябва да изберете версия/режим СУПТО, ако в търговския обект се приемат плащания, за които се изисква издаване на фискален бон (в брой, с ваучер, кредитна или дебитна карта или други заместващи парични средства) и в този обект се използва софтуер за управление на продажбите или програма за издаване на фактури от Microinvest.

Ако приемате плащания по банков път или чрез лицензирани платежни оператори и за тях не изисква издаване на касов бон (не е налично фискално устройство в обекта), следва да изберете версия, която НЕ е СУПТО.


Какви са новостите в СУПТО версиите?

 • УНП

За всяка стартирана продажба се генерира Уникален Номер на Продажба (УНП), като в този УНП участва и серийният номер на ФУ. При всяка операция програмата прави проверка за връзка с фискално устройство и няма да позволи създаване на документ, ако няма наличие на такава връзка.

 • Плащания

За всички начини на плащания, изискващи издаване на касов бон, се отпечатва такъв на свързаното фискално устройство.

 • Сторно

Въвежда се понятието „Сторно“. При необходимост от корекция на приключена продажба, се изпълнява операция Сторно. Попълват се всички реквизити, необходими за сторниране на продажбата, отпечатва се сторно фискален бон с причина за сторнирането (операторска грешка, връща/рекламация, намаляване на данъчната основа).

 • Одиторски профил

Съгласно разпоредбите на Наредба Н-18 във всички СУПТО версии се въвежда „Одиторски профил“, който има достъп до справочната и конфигурационната част на софтуера с права само за четене.

 

Изтеглете или актуализирайте: 

Microinvest Склад Pro (№ 1 в списъка на НАП) 

Microinvest Склад Pro Light - Търговски обект (№ 494 в списъка на НАП)

Microinvest Склад Pro Light - Ресторант (№ 895 в списъка на НАП)

Microinvest Invoice Pro (№ 355 в списъка на НАП)

Microinvest Склад Pro Phone (№ 449 в списъка на НАП)

www.InvoicePro.bg (№ 320 в списъка на НАП)

www.Micro.bg (№ 114 в списъка на НАП)

Microinvest Axis Cloud (№ 321 в списъка на НАП)

Microinvest Хотел Pro (№ 790 в списъка на НАП)

    СУПТО одобрен от НАП

 

Какво следва, ако сте избрали или инсталирали режим/версия СУПТО?

 • Версии и инсталация

Инсталираните/актуализираните софтуерни програми са с версия .100 или по-висока и следва да отговарят на посочените изисквания в специално подготвения чек-лист от Microinvest.

 • Връзка с фискално устройство

Необходимо е задължително да се настрои връзката с фискално устройство (касов апарат или фискален принтер). Съгласно разпоредбите на Наредба Н-18, потребителят НЯМА ПРАВО да издава ръчни фискални бонове в обект, в който използва СУПТО. Софтуерната програма трябва да управлява всички налични фискални устройства на територията на обекта.

 • Тестов режим

Системите не могат да се използват в режим на тест и обучение в рамките на търговския обект.

 

ВАЖНО! При активиране на СУПТО версия връщане към стандартна версия НЕ е възможно!


 

 

 Инсталация и поддръжка на СУПТО

 

ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СУПТО


Microinvest подготви пакет от документи и формуляри, които да улеснят процеса на инсталация на софтуерните продукти, спазвайки всички изисквания на Наредба Н-18. Спазвайки новите процедури всички клиенти получават гаранция и официално потвърждение, че работните места с одобрен софтуер за продажби с марка Microinvest са напълно изрядни при проверка от НАП.

 

 Чек-лист      

 

Чек-лист за всички нови инсталации

 

Всички нови инсталации на СУПТО софтуер от Microinvest ще бъдат извършвани по специален чек-лист, включващ задължителни стъпки, които следва да се изпълнят за коректното функциониране на един софтуер за управление на продажбите. Чек-листът е изготвен на база технически анализ на изискванията в Наредба Н-18 към софтуерните системи в търговските обекти и синтезира необходимата информация, достъпно за крайни клиенти.

 

         
Сертификат Наредба Н-18      

 Сертификат за съответствие с Наредба Н-18

 

Сертификатът е официален документ, издаван от Microinvest, който клиентите могат да заявят като гаранция за изрядност на своя търговски обекти, използващ СУПТО софтуер.

Всеки сертификат е с валидност 1 година от датата на издаване.

 

         
Договор поддръжка СУПТО      

Договор за поддръжка и договор за облачно архивиране

 

Microinvest предлага сключване на договори за поддръжка* и облачно архивиране** с преференциални условия (задължителни условия по Наредба Н-18), като по този начин позволява на търговците с минимална инвестиция да покрият задължителните изисквания за съхранение и интегритет на данните.

 

* Изискване при попълване на Приложение № 32 към чл. 52, ал. 1, точка 14 от Наредба Н-18.

** Изискването за архивиране и съхраняване на данни е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 17.

       

 

 Приложение 32      

Дистанционно попълване на Приложение 32 към Наредба Н-18 за деклариране на използван СУПТО

 

Според  Чл. 52з. (1) лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, които използват софтуер за управление на продажбите в търговския обект, са задължени да подадат в 7 дневен срок информация за него по електронен път с квалифициран електронен подпис, съгласно Приложение № 32 от Наредба Н-18.

Microinvest предлага съдействие на своите клиенти при попълване на Приложение 32. Консултант от Microinvest ще въведе всички необходими данни чрез дистанционен достъп до работния компютър на клиента, от където ще бъде попълнена декларацията. След финално потвърждение от страна на клиента, информацията ще бъде официално подадена.

До Приложение 32 можете да стигнете по следния начин: www.nap.bg -> Вход услуги с електронен подпис. -> Декларации, документи или данни подавани от юридически лица. -> Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.

 

 

Поискай оферта

 

 

 

Софтуерен пакет Microinvest Наредба Н-18

 

ПАКЕТ "НАРЕДБА Н-18"


За нови работни места Microinvest предлага специален пакет, който включва отстъпка за лиценз за софтуер за управление на продажбите номер 1 в списъка на НАП Microinvest Склад Pro и допълнителни приложения, необходими за покриване на задължителните изискванията на Наредба Н-18 в търговския обект.

 

Пакетът "Наредба Н-18" е подходящ за малък и/или среден търговски обект като осигурява одобрен от НАП СУПТО продукт, към който в бъдеще може да се добавяте допълнителни работни места бързо и лесно. Гарантира интегритет на базата данни, чрез облачно архивиране и съхранение на данните, което е ключово изискване в Наредба H-18.
Пакетът включва пълна комплектация за едно работно място и продуктите не могат да бъдат разделяни:

Пакет Наредба Н-18      

Какво включва пакет "Наредба Н-18"?

Цена за пакета за едно работно място: 289 EUR без ДДС

 

Изберете и добавете към пакет "Наредба Н-18":


 • Microinvest Склад Pro Light: + 149 EUR
 • Хардуерен лиценз (за допълнително работно място): + 9.90 EUR
 • Договор за поддръжка за 1 година: + 16.68 EUR
 • Касов апарат или фискален принтер: + в зависимост от избраното устройство тук

 

* Изискването за архивиране и съхраняване на данни е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 17.

** Препоръчва се инсталация на MS SQL сървър за работа. База данни MS Access не може да гарантира интегритет на данните. Изискването е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 2.

 

Купи пакет Наредба Н-18

Заявете цялостна оферта за софтуер за управление на продажбите, одобрен от НАП

 

 


Нови модели касови апарати, одобрени от НАП, цена


НОВИ МОДЕЛИ КАСОВИ АПАРАТИ

съобразени с изискванията на Наредба Н-18


Microinvest предлага едни от първите модели касови апарати, съобразени с новите нормативни изисквания на Наредба Н-18. Цените на устройствата са отлични и включват всички фискални услуги. Разполагаме с налични бройки и гарантираме бързо обслужване. Възползвайте се!

 

 Касов апарат Daisy eXpert SX 01 цена 159 лв.        Нов касов апарат Daisy Compact S, цена 169 лв. с ДДС

Касов апарат Daisy eXpert 01

     

 Касов апарат Daisy Compact S

НАЙ-ДОБРА ЦЕНА

129 лв. с ДДС 

+ фискализация и договор за поддръжка

     

189 лв. с ДДС

+ фискализация и договор за поддръжка

ПОРЪЧАЙ

     

 ПОРЪЧАЙ

 

       

Касов апарат Daisy Compact M, цена 179 лв. с ДДС

       Касов апарат Daisy Perfect S, цена 229 лв. с ДДС

Касов апарат Daisy Compact M

 

     

Касов апарат Daisy Perfect S
с батерия

 

199 лв. с ДДС 

+ фискализация и договор за поддръжка

     

229 лв. с ДДС

+ фискализация и договор за поддръжка

ПОРЪЧАЙ

     

ПОРЪЧАЙ 

 

*С всеки закупен касов апарат от фискален сервиз на Microinvest получавате БЕЗПЛАТЕН пакет ФИСКАЛНИ услуги, необходими за изрядната работа на устройството:

 • Фискализация на устройството;
 • Абонаментен договор за обслужване за 1 година;
 • Програмиране на задължителните реквизити;
 • Регистрация на фискалното устройство в НАП;
 • Едногодишен абонамент към мобилен оператор за осъществяване свързаността с НАП;
 • Първоначално обучение за базова работа с фискалното устройство в офиса на фискалния сервиз.

  

Купи софтуерна застрховка

Разгледайте всички изгодни оферти за нов касов апарат Datecs, Tremol, Eltrade, Incotex

 

 Обучения и семинари за Наредба Н-18

 

Безплатни семинари и обучения

 

Microinvest организира периодични и безплатни обучения на тема "Разяснение и приложение на измененията в Наредба H-18 - отговори, коментари, съвети. Уверение и готовност за промените." Графикът на обученията може да следите в реално време от тук.

 

Запазете Вашето място сега!

 

 Регистрация обучения за Наредба Н-18

 

 

Абонамент за новини Наредба Н-18


Абонирайте се за актуални новости


Microinvest подготвя редица действия и набор от конкретни предложения, които да бъдат в подкрепа на българския бизнес във връзка с приетите промени в Наредба H-18. Ще останем верни на политиката, която провеждаме във всички фискални сервизи на Microinvest в страната (София, Варна, Бургас и Велико Търново), за осигуряване на достъпни касови апарати и ниска цена за тяхната поддръжка без компромиси в качеството на услугите.

Подготвихме тази специална страница, в която можете да се абонирате за Microinvest новини и оферти, свързани с приетите промени. Само абонати първи ще имат достъп до всички екслузивни предложения.

 

Ще следим за Вас всички актуални новини в тази посока. Нека заедно преминем през това по-лесно и безпроблемно!

 

 


 

 

Въпроси за Наредба Н-18

 

Обобщихме по-важната информация за актуални срокове и отговори на често задавани въпроси, които ще Ви помогнат плавно да приведете бизнеса си към новите изисквания на НАП:

 

 

 

 

Отговори за Наредба Н-18

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ

 

Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?

Въведените през месец септември на 2017 г. и  през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.

начало

Какво трябва да направя?

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се информирате за това дали с използваното от Вас фискално устройство може да бъде доработено или ще се наложи неговата замяна. Това може да стане от три източника:

1. сервизната  организация, с която имате сключен договор за техническо обслужване и ремонт;

2. производителя или вносителя на съответния модел фискално устройство;

3. от интернет страницата на НАП.

На второ място, трябва да проверите в какви срокове сервизната  организация или производителят/вносителят може да достави или преработи софтуера на фискалното Ви устройство.

начало

Защо да бързам, срокът ми изтича след месеци?

Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания  непосредствено преди изтичане на относимия за тях срок. Изчакването на последния момент създава затруднения както за самите лица, така и за другите участници, ангажирани със съответния процес по изпълнение изискванията на наредбата, напр. сервизните  организации, производители/вносители на фискални устройства. Предвид значителния брой фискални устройства и работни места, които трябва да бъдат сменени или актуализирани, е препоръчително  да не се изчакват крайните срокове.

 начало

Какво ще стане, ако работя с  фискално устройство, което не отговаря на новите изисквания?

Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове неминуемо ще доведе до запечатване на търговски обекти и налагане на глоби и/или имуществени санкции, което никога не е било цел на Национална агенция за приходите. В тази връзка НАП създава необходимата организация за безпроблемното и своевременно реализиране на промяната.

Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стокова разписка, приемо-предавателен протокол, фактура за продажба.

Такъв тип софтуер задължително ли трябва да е свързан с касов апарат, при условие че няма такава разработена функционалност към него?

Описаната от Вас функционалност на софтуера попада в обхвата на определенията за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г.  В случай, че този софтуер се използва в търговски обекти, в които съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. извършват се  например плащания в брой, с дебитна или кредитна карта и др., то той трябва да бъде свързан с фискално/и устройство/а (ФУ). Фактът, че към момента няма разработена функционалност за връзка към ФУ, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н-18/2006 г. и такава функционалност трябва да бъде разработена.

 начало

Ако не е задължително свързването му, изискванията от приетата наредба важат ли за него?

Изискванията, посочени  в Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г., важат за софтуера при условията, посочени в отговора на Въпрос №1. 

 начало

Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към генерираната фактура?

Доколкото Вашият софтуер отговаря на определението за софтуер за управление на продажбите, той следва задължително да бъде свързан и да управлява въведените в експлоатация ФУ в обекта.

Не се допуска продажбите да се отразяват в софтуер за управление на продажби, вкл. да се издават фактури, а издаването на ФБ да бъде отделено.

 начало

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X