Тест за бързина на обработка на информация при работа с Microinvest Авангард "Лаптоп"

 

Тестът е проведен през месец юни 2018г. Използвани са последните актуални версии на продуктите - Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro.

 

Среда при провеждане на теста:

 

1 x Microinvest Авангард "Laptop"HP ProBook 6475b - 14" (обновен) Авангард Laptop

 • CPU: 1900MB
 • RAM: 4096MB 3
 • HDD: 320 GB SATA  
 • Дисплей: 1366x768 WXGA LED 16:9

1 х Windows 10 Home

1 х Хардуерен лиценз

Версия на Microinvest Делта Pro 1.01.060

Версия на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro2.00.027

 

Резултат:

Част 1: Работа на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro с база данни, в която има над 200 активни назнaчения:

 • Изчисляват се заплати за 60 сек.;
 • Анулират се заплати за 30 сек.;
 • Изчислява се Декларация обр. 1 за 25 сек.;

Изпълняват се справки:

 • „Разчетно-платежна ведомост“ за 5 сек.;
 • „Фиш за заплата“ за 10 сек.;
 • УП 2, УП 3, удостоверение за доход за 2 сек.

 

Част 2: Работа на Microinvest Делта Pro с база данни, в която има над 20 000 операции за една счетoводна година:

Скорост на изпълнение на следните справки:

 • „Оборотна ведомост  на синтетично ниво“ –(2 стр.) за 10 сек.;                
 • „Оборотна ведомост на аналитично ниво“ (30 стр.) за 15 сек.;
 • „Хронологичен регистър“ – (1323 стр.) за 20 сек.;
 • „Аналитичен регистър“ (1213 стр.) за 20 сек.;
 • „Главна книга“:
  • Стандартна (10 стр.) за 5 сек.;
  • Със салда (15 стр.) за 10 сек.;
 • „ДДС дневници, декларация и VIES“ (20 стр.) за 15 сек.

 

За повече информация отностно Microinvest Авангард "Laptop" и условия за закупуване тук.

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X