Изгоден-петък-Microinvest

Кога:

30.11.2018 

Начало:       

    9:00 ч. 

Край:

       17:30 ч. 

 

 

САМО на 30.11.2018 г.!

 

 
Този петък ще бъде различен!

Този петък ще бъде ИЗГОДЕН!

Възползвайте се oт 

ИЗГОДНИТЕ ОФЕРТИ 

за счетоводен и търговски софтуер! 

 

                          

МicroНаръчник Изгоден Петък 2018

   

Повече информация

за начина на обработка

на поръчките и плащанията

вижте в MicroНаръчник

                          

 

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018

 

  

 

Microinvest Делта Pro


Microinvest Делта Pro 

Цена "Изгоден петък": 

 

149 EUR

89 EUR

106.80 EUR с ДДС

 
 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro


Microinvest ТРЗ и ЛС Pro 

Цена "Изгоден петък": 

 

149 EUR

89 EUR

106.80 EUR с ДДС

  

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА:                                    ____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

____________________________________________________


 

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018

 

 

Microinvest Склад Pro


Microinvest Склад Pro 

Цена "Изгоден петък": 

 

149 EUR

89 EUR

106.80 EUR с ДДС

 


Microinvest Склад Pro Light


Microinvest Склад Pro Light 

Цена "Изгоден петък": 

 

99 EUR

89 EUR

106.80 EUR с ДДС

 

 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА:                                    ____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

____________________________________________________


 

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018

  

 

Microinvest Хотел Pro

 

Microinvest Хотел Pro 

Цена "Изгоден петък": 

 

299 EUR

239 EUR

286.80 EUR с ДДС

 

 

Microinvest Баркод Принтер Pro

 

Microinvest Баркод Принтер Pro 

Цена "Изгоден петък": 

 

79 EUR

49 EUR

58.80 EUR с ДДС 

                          

 

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018

  

 

Microinvest Архиватор Pro

 

 

Microinvest Архиватор Pro 

Цена "Изгоден петък": 

 

49 EUR

29 EUR

34.80 EUR с ДДС

 
 

MSSQL

 

Лиценз за работа

с MS SQL база данни 

Цена "Изгоден петък": 

  

99 EUR

69 EUR

82.80 EUR с ДДС


 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА:                                    ____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

____________________________________________________

 

                        

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018Месечен абонамент Microinvest Делта Pro


Месечен абонамент 

Microinvest Делта Pro

Цена "Изгоден петък":

 

14.90 EUR

9.90 EUR

11.88 EUR с ДДС 

 

  

Месечен абонамент Microinvest ТРЗ и ЛС Pro


Месечен абонамент

Microinvest ТРЗ и ЛС Prо

Цена "Изгоден петък":

  

14.90 EUR

9.90 EUR

11.88 EUR с ДДС 

 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА:                                    ____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

____________________________________________________

                           

 

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018

 

Месечен абонамент Microinvest Склад Pro 

 

Месечен абонамент

Microinvest Склад Pro

Цена "Изгоден петък":

 

 

14.90 EUR

9.90 EUR

11.88 EUR с ДДС

 Месечен абонамент Microinvest Склад Pro Light 

 

Месечен абонамент

Microinvest Склад Pro Light

Цена "Изгоден петък":

 

 

14.90 EUR

9.90 EUR

11.88 EUR с ДДС

 Microinvest Архиватор Pro SUB

 

Месечен абонамент

Microinvest Архиватор Pro

Цена "Изгоден петък":

 

 

4.90 EUR

2.90 EUR

3.48 EUR с ДДС 

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА:                                    ____________________________________________________

по e-mail на място при нашите представители

____________________________________________________

____________________________________________________

  

                           

Делта Pro Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light Изгоден Петък 2018 Хотел Pro Изгоден Петък 2018 Баркод Принтер Pro Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro Изгоден Петък 2018 MSSQL Изгоден Петък 2018 Делта Pro SUB Изгоден петък 2018 ТРЗ и ЛС Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro SUB Изгоден Петък 2018 Склад Pro Light SUB Изгоден Петък 2018 Архиватор Pro SUB Изгоден петък 2018

 

  

Условия на кампанията:

 

 • Посочените цени са в EUR, без вкл. ДДС.
 • Поръчки и покупки ще се приемат само по обявените начини. Заявки по телефона няма да се обработват.
 • В цената на продуктите от серия Pro не е включена стойността на хардуерния ключ. Използването му е препоръчително! (Цена на хардуерен ключ: 9.90 EUR без ДДС за 1 бр.)
 • Лицензът за Microinvest Склад Pro е за работа с Access тип база данни.
 • В кампанията се предлагат софтуерни продукти с версия, актуална към датата на закупуване.
 • Софтуерните продукти са без включена първоначална еднократна безплатна актуализация.
 • Настоящите продукти могат да бъдат закупени от офисите и представителите на Microinvest в цялата страна. 
 • Всички получени заявки в деня на промоцията до 17:30 ч. на e-mail: promo@microinvest.net, ще бъдат обработени, като е възможно да получите проформа фактура и след края на „Microinvest Изгоден петък 2018" поради високото натоварване. Краен срок за плащане на проформа фактурата е 05.12.2018 г
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • Продуктите от серия SUB могат да бъдат закупени само от нови за Microinvest клиенти, при минимум 6 последователни месеца абонамент. Всеки клиент, закупил нов абонамент получава лицензите със софтуерна регистрация.
 • В кампанията не важи условието: „При едногодишно предплащане на абонамент (серия SUB) клиентът получава 13 месеца период на използване на софтуера.“
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи нов лиценз за продукта.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.
 • Можете да видите сравнени предимства и възможности при закупуване на лиценз (серия Pro) или абонамент (серия SUB) тук.
 • Всички промоционални цени и условия са валидни от 9:00 ч. на 30 ноември 2018 г. до 17:30 ч. на 30 ноември 2018 г.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X