В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Хотел "Жеравна"
Град: Банкя, България
Акцент:
Два стационарни компютъра, един фискален принтер Zeka M03.

Време за инсталация – 1 работен ден, стационарните работни места са с инсталиран Microinvest Коктейл и Microinvest Касов сървър.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X