5 дена код "UPDATE" и хит намаления!

   

Начало:

09.06.2017

Край:       

    15.06.2017

Отстъпка:

      до 65%

 

 

Имате нужда от нов счетоводен или търговски софтуер? Искате да сте в крак с всички нови изменения в софтуера?

 

Код "UPDATE" е точно за Вас! Актуализирайте софтуерните си продукти, има хиляди причини да го направите  ...още вижте  тук.

 

Как да закупите?

 

Заповядайте на място в нашия централен офис в гр. София, ул. Бойчо Бойчев №12, в регионалните офиси във Варна, Бургас и Велико Търново, както и в цялата дилърска мрежа на Microinvest в страната.. още за условията на кампанията тук.

 

 

 

Горещи намаления

  

1бр. актуализационен код за:

Microinvest Делта Pro или,

Microinvest Склад Pro или,

Microinvest Склад Pro Light

Цена:

9.90 EUR/ 29.00EUR

(сега: 11.88 EUR с ДДС) 

 

ЗА ПОРЪЧКИ

Microinvest Делта Pro


Microinvest Делта Pro +

1 Актуализационен код 

 =

Цена: 

49 EUR/ 128 EUR

(сега: 58.80 EUR с ДДС) 

 

ЗА ПОРЪЧКИ

 

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro +

1 Актуализационен код

Цена:

49 EUR/ 128 EUR

(сега: 58.80 EUR с ДДС)

 

ЗА ПОРЪЧКИ

 

Microinvest Склад Pro

 

Microinvest Склад Pro +

1 Актуализационен код 

 =

Цена: 

49 EUR/ 128 EUR

  (сега: 58.80 EUR с ДДС) 

 

ЗА ПОРЪЧКИ

Microinvest Склад Pro Light

 

Microinvest Склад Pro Light +

1 Актуализационен код 

=

Цена: 

49 EUR/ 128 EUR

  (сега: 58.80 EUR с ДДС)  

 

ЗА ПОРЪЧКИ

Microinvest Архиватор Pro

 

Microinvest Архиватор Pro

Цена: 

9.90 EUR/ 29 EUR

(сега: 11.88 EUR с ДДС) 

 

ЗА ПОРЪЧКИ

MS SQL Server


Лиценз за работа с MS SQL Server

Цена:

49 EUR/ 99EUR

  (сега: 58.80 EUR с ДДС) 


ЗА ПОРЪЧКИУсловия на кампанията:
 • Посочените цени са в EUR, без вкл. ДДС.
 • Няма ограничение в броя на актуализационните кодовете, които може да бъдат закупени от една фирма.
 • Всички кодовете за актуализация закупени на промоционална цена ще могат да бъдат използвани до 31.08.2017. След  тази дата кодовете стават невалидни. 
 • Актуализационните кодовете се получават само по телефона.
 • Настоящите пакети могат да бъдат закупени от офисите и представителите на Microinvest в цялата страна.
 • В кампанията се предлагат софтуерни продукти с версия, актуална към датата на закупуване.
 • Лицензът за Microinvest Склад Pro е за работа с Access тип база данни.
 • Пакетните цени за 3 р.м., 5 р.м., 10 р.м. не са валидни за тази промоция.
 • В цената не е включена стойността на хардуерния ключ – 9.90EUR без ДДС. Използването му е препоръчително!
 • Всички промоционални условия са валидни от 09.06-15.06.2017 г.


 

Защо да актуализирате продуктите на Microinvest? 

 

Какво добавихме и оптимизирахме в Microinvest Делта Pro?

Ето и някои от интерсните промени в Microinvest Делта Pro, които разработихме в последната година:

 • Добавена  възможност за съхранение и възстановяване на архив на бази даннdeltaи върху и от защитен облачен сървър, меню Файл→Архивиране на фирма / меню Файл→Възстановяване на фирма. Функцията е налична само, когато фирмите се намират на локалния компютър;
 • Добавен  нов модул за създаване на план за разсрочване на приходи/разходи за бъдещи периоди;
 • Добавена възможност за автоматично осчетоводяване на записаните разсрочванияменю Операции → Заявки за осчетоводяване;
 • Добавена нова справка Инвентаризационен опис в меню Справки→Стоково-материални запаси;
 • Добавена  нова справка Инвентаризационен опис на Дълготрайни Активи, меню Справки → Дълготрайни активи;
 • Добавена нова функционалност - Без задбалансови сметки в справка Оборотна ведомост→ тип Стандартна;
 • Добавена нова справка Главна книга със салда в меню Справки→Главна книга.
 • Добавена нова функционалност – наименование на сметки на чужд език в следните справки:Оборотна ведомост → тип Стандартна, Валутна, Материална, По периоди; Главна книга;
 • Стоково-материални запаси:
  • Доставки;
  • Продажби;
  • Стойност при изписване на продажба;
  • Средно претеглена стойност при изписване;
  • Инвентаризационен опис.
 • Добавен нов документ съгласно Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г. - Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителни банки (ПХрС).
 • Реализирано е автоматично създаване на архив на база данни при:
  • Конверсия на база след актуализация;
  • Възстановяване на архив на база данни, създаден на предходна версия.

Освен изброените новости програмта предлага и много  оптимизации, които ще направят работата Ви по-приятна. Ние не спираме да се развиваме – в близко бъдеще ще предствим нови модули и  справки. 

 

 

А знате ли какво Ви очаква в новите версии на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light?


Ако до сега нямахте време и средства да проверите или да закупите нова актуализация, за да подобрите софтуера си, сега е точния момент, защото предлагаме горещи цени на актуализициониите кодове за: 

Свържете се с наш консултант!

Как да поръчате?

Свържете се с консултант 

на MicroinvestFacebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X