Microinvest Statistics Pro е интерактивна система за визуализация на справки от дейността в графичен вид. С помощта на уеб технологии и централен сървър, всеки мениджър може да получи набор от отчети в реално време на своя мобилен телефон или таблет. По този начин основните данни са достъпни по всяко време и навсякъде, осигуряващи дистанционен контрол над дейността.  

Microinvest eStatistics Pro е подходящо за всички мениджъри, които искат да имат справки за дейността си в реално време и да получават графичен анализ на операциите върху своя таблет, телефон или ноутбук. Технологията позволява динамично пресъздаване на данните и визуално представяне на резултатите в произволен момент. 

Възможности на Microinvest eCatalog Pro:

  • Нагледни и подробни отчети в реално време;
  • Оптимизация за работа с богат нобор модели мобилни устройства с различни операционни системи (Android, iOS и Windows Phone);
  • Достъп от всяка точка на света чрез WEB връзка.

На Ваше разположение е мощен инструмент за управление на бизнеса. Използвайте го още сега!

 

StatisticsPro  

Назад към Microinvest eMenu Pro

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X