3.07.020
1. Подобрена функционалност - оптимизация на проложението за различни резолюции
2. Нова функционалност - Добавена е настройка "Заключи лентата със задачите" в менюто "Настройки". Настройката служи за предодвратяване появата на popup-и при погрешнo натискане върху taskbar-а.
3.07.018
1. Добавена е поддръжка на Румънски език
3.07.016
1. Добавена е настройка "Разреши приключване с нефискален чек"
3.07.015
1. Променена технологията за печат през printserver
3.07.014
1. Добавен е визуален стил Вариант 2 с бутони в екрана за избор на стоки
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X