Няма добавени продукти във вашата пазарна количка.
Продукт Брой Цена* Валута
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
EUR
Microinvest Делта Pro
EUR
Microinvest Склад Pro
Сървър    EUR + EUR
Microinvest Склад Pro Light
EUR
Microinvest Склад Pro Mobile
EUR
Microinvest Архиватор Pro
EUR
Microinvest Склад Pro Web
EUR
Microinvest Хотел Pro
EUR
Microinvest Баркод Принтер Pro
EUR
Microinvest Електронен магазин
EUR
Microinvest DataCollector for Android
EUR
Microinvest Order Assistant for Android
EUR
Microinvest Feedback
EUR
Microinvest Waiter Assistant за Android
EUR
Microinvest FastPOS
EUR
Microinvest Restaurant
EUR
Microinvest Entry Pro
EUR
Microinvest GPS Tracker
EUR
Microinvest Склад Pro Data Collector
EUR
Microinvest Склад Pro Phone Manager
EUR
Microinvest Cyber Cafe
EUR
Microinvest Осигурителна каса
EUR
Microinvest eMenu Pro
EUR
Microinvest Билярд Pro
EUR
Microinvest Коктейл Mobile
EUR
Microinvest CallMi
EUR
Microinvest Utility Center Plus
EUR
Microinvest Utility Center Base
EUR
Microinvest Bridge
EUR
Microinvest ТРЗ и ЛС Безплатен продукт
Microinvest Делта Безплатен продукт
Microinvest Invoice Pro Безплатен продукт
Microinvest Склад Pro Phone Безплатен продукт
Microinvest Темпомат for Android Безплатен продукт
Microinvest Invoice Безплатен продукт
Microinvest FormScript Безплатен продукт
Microinvest Value Безплатен продукт
Microinvest Control Безплатен продукт
Microinvest Прима Безплатен продукт
Microinvest Warehouse Open Безплатен продукт
Microinvest Склад Безплатен продукт
Microinvest Коктейл Безплатен продукт
Microinvest Касов сървър Безплатен продукт
Microinvest Организатор Безплатен продукт
Microinvest Static Безплатен продукт
Microinvest Order Assistant Безплатен продукт
Microinvest Serial Driver Безплатен продукт
Microinvest Utility Center Free Безплатен продукт
Microinvest Data Collector Безплатен продукт
Microinvest Валидатор Безплатен продукт
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Цените са без включен ДДС.
 • Цените са в евро и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Две или повече промоции (отстъпки) не са валидни за една и съща сделка.
 • При закупуване на продукт/и от фирмата, се ползва една безплатна актуализация без ограничение във времето (не важи за продукти, участващи в промоции и такива, закупени преди 01.01.2014 г.).
 • Клиентът получава код за безплатна първоначална актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции и такива, закупени преди 01.01.2014 г.) в момента на покупка на продукт/и от фирмата и сам носи отговорност за неговото правилно съхраняване и използване.
 • При загубен код за актуализация или некоректно му въвеждане, същият се счита за използван.
 • Първоначалната безплатната актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции) не се предоставя по телефона! Използва се само електронна технология за генериране и въвеждане.
 • Правото на безплатна актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции) имат клиенти, използващи хардуерен ключ и с осигурена Интернет връзка на компютъра, на който са инсталирани програмите.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Пакетната актуализация важи за брой взети актуализационни номера, които могат да се използват за различни продукти и без краен срок. 
  Пример: при заплащане на Microinvest Серия Pro – 3 лиценза могат да бъдат актуализирани:
  • Вариант 1: 3 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 2: 2 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 3: 1 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro Light;
 • В промоционалния период от 15 юли до 15 септември (включително) клиентите получават 30% ↓ отстъпка от стойността на всички актуализации.
 • За върховия период от 15 януари до 15 март (включително) всички актуализации се оскъпяват с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът, е актуалната към деня на покупката.
 • Колко актуализации ще са Ви необходими и каква ще е цената им? Проверете тук.
 • Цената за пререгистрация на продуктите е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MSDE, MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest стартира издаването на електронни фактури към своите клиенти и партньори. Научете повече за новата услуга тук.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.

Фирма Microinvest си запазва правото да променя цените без предупреждение!

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X