Microinvest-QR-kod-faktura-plashtane

Улеснено плащане на фактури с QR код 

 

 

Microinvest постоянно надгражда програмните си продукти, като вече дава не само инструменти за издаване на фактури, но и такива за плащане. В сътрудничество с EasyPay създадохме технология, при която, издадените фактури съдържат QR код и могат да бъдат платени на една от 3000-те каси на EasyPay в  цялата страна или с карта, директно  през мобилен телефон. Процесът на плащане е бърз и удобен, като всички необходими реквизити са предвателно въведени в отпечатания QR код и не е нужно да се въвеждат допълнителни данни.

 

 

 

Методи на плащане с QR код

 

 

Microinvest-QR-faktura-plashtane-na-myasto     Плащания в брой без посещение в банков клон

Последните версии на продуктите на Microinvest разпечатват QR код във фактурата, с който може да се плати на каса на EasyPay, с последващ банков превод към фирмената сметка. Тази технология представлява голямо удобство за клиентите,  тъй като елиминира необходимостта от посещения на банков клон и го заменя с плащане на каса на EasyPay. Времето за получаване на превода е съизмеримо с времето за банков превод, но няма такса за внасяне на пари на каса. Допълнително предимство е автоматичната информация за номер и дата на фактурата, сума и разпределение на данъчните групи.

Плащането с QR код е особено подходящо за фирми, които нямат касов апарат в офиса или предоставят услуги за по-високи суми в брой.

Касите на EasyPay са разположени на удобни локации в цялата страна и във всички големи търговски обекти.

 


Microinvest-QR-kod-card     Плащане на фактура с карта, директно от телефона

QR кодът на фактурата позволява плащане с карта, директно от телефона на клиента. Достатъчно е да го сканира от документа и да избере плащане с карта, като ще бъде пренасочен към системата на ePay.bg с виртуален POS терминал. Самото плащане съдържа всички реквизити на фактурата и така разполагате с пълната информация.

Технологията е особено подходяща за фирми, счетоводни къщи и туристически агенции, които не приемат плащания в брой в офиса, като елиминират необходимостта клиентите да внасят сумата на каса в банка.

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X