В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Бариста кафе
Град: Дупница, България
Акцент:
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
Лиценз за работа с база данни на MS SQL сървър
Фискален принтер – Зека FP03
В обекта се извършват само продажбите от сервитьорите, базата данни и сървъра се достъпват on-line за да се извършат достави, справки и др.


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X