Цялостно софтуерно решение за хотели и ресторанти
Мобилно приложение за разносна търговия Microinvest Handy
Интернет магазин
Лаптоп плюс софтуер по избор
Електронно QR меню за заведения
Софтуер с абонаментен план и включена винаги последна версия
Онлайн система за магазини Мicro.bg
Цялостни решения за Вашия бизнес!
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X