В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Бар "Бразилейро"
Град: Варна
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторант
Лиценз за работа с база данни на MSDE сървър
1 бр. Touch screen монитор Touch 15" 3M
1 бр. Компютър HP 530d
1 бр. Фискално устройство Incotex 118M


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X