В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Боулинг зала Central Mall, Добрич
Град: Добрич
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторант
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
Лиценз за работа с база данни на MSDE сървър
1 бр. 12” Touch screen Wincor Nixdorf
1 бр. Фискален принтер Datecs FP 550

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X