В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Булфрукт - Производител замразени плодове
Град: Костенец
Акцент:
5 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
1 р.м. Microinvest Invoice Pro
1 р.м. Microinvest ТРЗ и Личен състав
Лиценз за работа с база данни на MSDE сървър
Работни станции – 5 бр.


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X