В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Евелин комерс – организация на търговия на едро и дребно с пласмент
Град: Плевен
Акцент:
5 р.м. Microinvest Склад Pro
3 р.м. Microinvest Склад Pro Mobile
14 р.м. Microinvest Склад
Лиценз за работа с база данни на MS SQL сървър


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X