В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ирландски пъб "Онийл", Хотел Черно Море
Град: Варна
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторант
1 бр. Mобилно устройство HP114 с инсталиран Microinvest Коктейл Mobile
2 бр. Четeцa за магнитни карти
Лиценз за работа с база данни на MS SQL сървър
Работа с потребителски карти за идентификация на персоналa и клиентски карти за отстъпки
2 бр. Touch screen монитора 15" LG 1510 SF
2 бр. Компютри HP 530d
1 бр. Фискално устройство Incotex 118M
3 бр. Кухненски принтер Incotex 118k
1 бр. Безжичен рутер Linksys WRT54GL


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X