В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Кафе – аперитив "Бар код"
Град: Дупница, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Ресторант
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
Лиценз за работа с база данни на MSDE сървър
Фискален принтер – Зека FP03
Нефискален принтер – Датекс – EP50


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X