В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Супермаркет със складова база "Екватор"
Град: Бургас, България
Акцент:
7 р.м. Microinvest Склад Pro
6 р.м. Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект
4 р.м. Microinvest Camera Transmitter
5 р.м. Microinvest Делта
1 р.м. Microinvest Склад
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
1 р.м. Microinvest Invoice Pro
Лиценз за работа с база данни на MS SQL сървър
Фискален принтер – Datecs FP 550,
Баркод четци - Datalogic и Symbol.
Електронни везни - Cas

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X