В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Супермаркет
Град: Петрич, България
Акцент:
2 р.м. Microinvest Склад Pro
3 р.м. Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект
3 р.м. Microinvest Camera Transmitter
1 р.м. Microinvest Barcode Printer Pro
1 р.м. Microinvest Архиватор Pro
1 р.м. Microinvest Invoice Pro
Лиценз за работа с база данни на MS SQL сървър
Работни станции – POS системи с два монитора
Фискален принтер – Datecs FP 550

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X