В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: магазин Малечко
Град: София, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
4 р.м. Microinvest Склад Pro Light - Търговски обект
3 бр. Касов апарат Datecs FP550
3 бр. Търговски дисплей Datecs
3 бр. Баркод четец Symbol
3 бр. Касов сейф Datecs


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X