В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: ресторант Зои
Град: Созопол, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light – Ресторант
2 бр. HP IPAQ 114 Classic
Лиценз за работа с база данни на MSDE сървър
Фискален принтер – Инкотекс 118 K - Ethernet

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X