В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: р-т Лебед
Град: Добрич, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
2 р.м. Microinvest Склад Pro Light
2 x фискални принтера Incotex 118M
2 x кухненски принтера Datecs EP-50 – едно в кухнята и едно на бара
Кухненските принтери са споделени със сървър за печат


Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X