3.07.042
1. Добавена пазарна количка с памет (до приключване на поръчката).
2. Добавено поле за въвеждане на tracking script за Google Analytics (Административен панел/Настройки). Проследяване на страници заредени асинхронно.
3. Оптимизация на СЕО за категории Продукти.
4. Добавен панел за администриране на СЕО за категории Продукти.
5. Оптимизация на СЕО за продукт.
6. Добавен панел за администриране на СЕО за продукт.
7. Добавена редакция на меню елемент в Административен панел/Визуално оформление/Меню Категории Продукти/Специфични настройки.
8. Автоматично добавяне на статичен елемент при създаване на нова страница във Визуално оформление.
9. Оптимизация на търсене в галерия със снимки (Административен панел/Модул Визуално оформление).
10. Запазване на последния активен таб в Административен панел/Настройки.
11. Задаване на активен нов добавен таб (към описание на продукт) в Административен панел/Продукти.
12. Преработен ротатор на продукти (Модул Визуално оформление/Елементи на интерфейса).
3.07.041
1. Изчистване на полета във форма за вход и регистрация след успешна/неуспешена операция.
2. Увеличение на снимки в списък с продукти (при mouseover) + настройка.
3. Поле за задаване на количество по-голямо от 1 преди добавяне в количката + настройка.
4. Оптимизация на визуализацията на подменюта в меню Категории (групи).
3.07.040
1. Добавено търсене в разширено описание към стока.
2. Фиксиран проблем с вход/регистрация на потребители в IE11.
3. Добавена настройка за показване на код на продукт в списък с продукти (List и Boxes темплейти).
4. Добавена стара цена в списък с продукти - темплейт List.
5. Фиксиран проблем при индексиране на линкове към продукти или категории в Google.
6. Интеграция с платежната система Interkassa.com (модул в бета версия).
7. Интеграция с куриерската система на Speedy.bg (модул в бета версия - само за България).
8. Добавена възможност за завършване на разплащането към поръчка, през секция "Направени поръчки".
3.07.039
1. Възможност за правене на редакция на администратори от склад про, през админ панела на магазина (bug fix).
2. В елемент за 'единичен продукт' е добавн пътят (от различни групи) до продукта.
3. Подобрена работа с комбо боксовете при работа с партиди в елемент 'единичен продукт'.
4. Fix на някои руски преводи.
5. E-mail уведомление при получаване на бърза поръчка.
6. Добавено описание на продукт в елемент 'количка'.
7. Различни състояния на формата за регистрация, в зависимост от типа на потребителя (юридическо или физическо лице).
8. Fix на други по-малки бъгове.
3.07.038
1. Промяна на дизайна на страница "Продукт";
2. Добавени табове със съдържание в страница "Продукт";
3. Добавени доставни точки (цени за доставка);
4. Добавена настройка за промяна на режима на визуализация на продукти;
5. Поръчка с един клик (бърза поръчка);
6. Fly effect при добавяне на стока в количката;
3.07.037
1. Поддръжка на стара и нова цена на стоката. Удобно за показване на преференциални цени. (Старата цена се записва в Ценова група 8 в Microinvest Склад Pro. От admin/settings се включва настройката за показване на стара цена.)
2. Елемент за профил на клиент. Клиентите имат възможност да редактират профилната си информация. (Допълнително всичко в checkout view се зарежда автоматично при правене на поръчка.)
3. Поддръжка на формата на цените от Microinvest Склад Pro.
4. Възможност на елементите в Layout Manager да се разпъват на 100 %. (За разширяване на възможностите за дизайн.)
5. Всички настройки, свързани с метода на работа (до момента намиращи се в настройките на конфигурациите) са прехвърлени в /admin/settings.
6. Добавен бутон в Layout Manager за отваряне на галерията.
7. Оптимизация в Layout Manager с активната зона за писане на статичен елемент.
3.07.36
1. Добавен код на стока в профил на продукт.
2. Добавен нов темплейт за визуализация на списък с продукти в картегория (група).
3. Добавена възможност за работа с повече от един обект.
4. Добавена възможност за работа с варианти (партиди).
5. Добавена ст-ст за отстъпка към поръчка в модул Справки.
6. Чат система за връзка м/у търговец и клиент.
7. Модификация на логиката за преоразмеряване на изображения.
8. Възможност за редакция на линк към меню.
3.07.35
1. Възможност за задаване на водеща (главна) снимка към продукт.
2. Добавена функционалност за показване на снимки към продукти в цял размер.
3. Добавена визуализация на цена за доставка във форма за потвърждение на поръчка.
4. Добавена допълнителна информация за поръчка в секция История на поръчките.
5. Добавена секция "База данни" в адмнистративния панел.
6. Интеграция на Google Maps.
7. Възможност за поръчка на стоки с отрицателни количества.
8. Задаване на служебно име на снимка към продукт в модул Галерии. Нова логика за именоване на снимки към продукти.
9. Интеграция с Google Analytics.
3.07.34
1. Добавен Layout manager за настройка на интерфейса (секция Визуално оформление).
    1.1 Създаване на различни конфигурации.
    1.2 Създаване на страници в конфигурация.
    1.3 Вмъкване на различни визуални елементи в дадена страница.
    1.4 Позициониране на визуалните елементи.
    1.5 Стилизиране поотделно на всеки от визуалните елементи.
    1.6 Галерия със снимки за стилизиране на елементите.
    1.7 Запазване на конфигурация във файл и зареждане на конфигурация от файл.
    1.8 Възможност за вмъкване на съдържание чрез елемента 'Статичен елемент'.
2. Добавена функционалност за изчисляване на цена за доставка на базата на конфигурационен файл.
3. Добавена секция "Направени поръчки" в клиентската част.
4. Импорт на потребители от Склад Про с ниво на достъп над Оператор.
5. Фиксиран проблем с изтичане на лиценз.
6. Добавена настройка за цени с включено ДДС.
7. Добавена възможност за дефиниране на HTML съдържание към продукт.
3.07.030
1. Нов дизайн;
2. Разплащания през Paypal;
3. Разплащания с Наложен платеж;
4. Разплащания през E-pay;
5. Система за управление на менюта;
6. Система за управление на банери;
7. Нова система за справки;
8. Набор от статуси за поръчки;
9. Отделна от Склад Pro номенклатура с потребители (с 2 предефинирани роли: Потребител и Администратор);
10. Работи само с бази данни MSSQL Server, MSSQL Express;
11. Работи под Internet Information Server версии 6.0, 7.0, 7.5. Не работи под Windows XP (IIS 5).
3.07.27
Добавен инсталатор. Поддържа следните операционни системи: Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 7, Windows 2008 Server
3.07.24
1. Настройки за скриване на колони в таблиците с продуктите;
2. Добавена функция за сортиране по колони в таблиците с продуктите;
3. Оптимизация на функционалност за изтриване на изображения в секция Галерия (Администраторски панел);
4. Добавена функционалност за търсене без интервали по име на стока;
3.07.23
1. Добавена функционалност - Регистрация на потребители
2. Възможност за асоцииране на потребителите към партньори
3. Добавена функционалност - Задаване на отстъпки на база ценова категория на партньорите
3.07.22
1. Добавен нов метод за лицензиране на продукта
2. Възможност за добавяне и изтриване на лиценз на ниво домейн
3.07.21
1. Добавен модул, позволяващ добавяне и използване на банери
2. Подобрени дизайн и функционалност на меню Групи от стоки
3. Добавен нов режим за визуализация на предлаганите продукти, алтернативен на табличния
4. Добавен нов режим за визуализация на количката за пазаруване
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X