Вече пет години Microinvest провежда национална кампания за подобряване качеството на компютърното обучение на бъдещи счетоводители и бизнес организатори в българските училища. Кампанията е насочена към специализираните и училища и гимназии. Финансирането на тази кампания се извършва без участието на държавни учреждения или външни спонсори.

Целта е подпомагането за по-бърза и успешна реализация на младите специалисти в професионалната сфера - познаването на продукти на Microinvest ще е предимство при избора на работодателя и в последствие при адаптацията към новата работа. За нас също ще бъде от полза популяризирането на най-разпространения български софтуер и сред младите хора като потенциални ползватели.

За реализиране на тези цели, Microinvest дарява следните програмни продукти:

на всички училищни компютри предвидени за обучение. Продуктите са окомплектовани с ръководство за обучаващите преподаватели.

Microinvest поема ангажимент за следното:

  • Инсталацията и лицензиране на продуктите.
  • Обща презентация на продуктите пред обучаващите преподаватели.
  • Последващи дистанционни консултации за продуктите и поддръжката на системата – по телефона или чрез електронна поща.

 

Кандидатствайте или предложете учебно заведение, което би имало интерес към дарителската кампания като , изпратите запитване или молба в свободен стил на e-mail: 


  marketing@microinvest.net

 

 

Част от възползвалите се от настоящата инициатива училища и университети са:

 
Наименование на училището Град Брой работни места Стойност(лв.)
170 СОУ "Васил Левски" Нови Искър 7 2000.00
Професионална гимназия "Петко Рачов Славейков" Якоруда 6 1740.00
Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги Силистра 30 8420.00
Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" Дряново 18 5170.00
Професионална гимназия по икономика Разград 23 6330.00
Оздравителна професионална гимназия "Христо Смирненски" Ардино 13 3630.00
Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" Благоевград 24 7190.00
Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" Велинград 7 2000.00
Професионална гимназия по икономика Шумен 7 1800.00
Професионална гимназия по икономика "Проф. Д-р Д. Табаков" Сливен 10 2830.00
Професионална гимназия "Петър Парчевич" Раковски 11 3080.00
Професионална Гимназия по Икономика и Мениджмънт "Йордан Захариев" Кюстендил 14 3900.00
Професионална Гимназия по Икономика Перник 23 6440.00
Неврокопска Професионална Гимназия "Димитър Талев" Гоце Делчев 7 2000.00
Професионална Гимназия по Икономика и Туризъм "Проф.Д-р.Асен Златаров" Петрич 5 1460.00
Средно ОбщообразователноУчилище "Христо Ботев" Тутракан 11 3080.00
Професионална Гимназия "Проф. Д-р Асен Златаров" Видин 6 3680.00
Земеделска Професионална Гимназия "Кл.Тимирязев" Сандански 20 5800.00
Професионална гимназия "Ген.Владимир Заимов" Сопот 7 2100.00
Професионална Гимназия по Икономика "Д-р Иван Богоров" Варна 18 5200.00
Варненска Търговска Гимназия "Г.С.Раковски" Варна 17 4900.00
Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска- Кюри" Белене 11 3200.00
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Разлог 19 9400.00
Гимназия "Яне Сандански" Сандански 10 5000.00
Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" Плевен 10 2900.00
Професионална Гимназия по Туризъм Хасково 11 3480.00
Професионална гимназия по лека промишленост Хасково 10 2900.00
Финансово-Стопанска Гимназия Хасково 18 5150.00
Професионална Гимназия по Икономика Кърджали 14 4030.00
Оздравителна Професионална Гимназия по Икономика с.Минерални бани 10 2900.00
Професионална Гимназия по Икономика "Тодор Влайков" Клисура 11 3200.00
Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" Монтана 8 2350.00
ПГССХТ Шумен 9 2630.00
Старопрестолна Гимназия по Икономика Велико Търново 9 2630.00
Национална Търговско-Банкова Гимназия София 19 5420.00
Търговска Гимназия "Кназ Симеон Търновски" Стара Загора 15 4300.00
Професионална гимназия по Икономика "Карл Маркс" Смолян 6 1800.00
Национална Финансово Стопанска Гимназия София 18 5150.00
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик 16 4600.00
Професионална гимназия "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" Карлово 11 3200.00
СОУ "Васил Дечев" Чепеларе 15  
Професионална гимназия „Атанас Буров” Силистра 37 22 214.00
Старопрестолна гимназия по икономика ВеликоТърново 15 4858.00
153 Професионална гимназия по икономика „Неофит Рилски” София 22 10220.00
Професионална гимназия „Сава Раковски” Ямбол 16 7773.00
Професионална гимназия по селски туризъм Попово 11 6119.00
Професионална техническа гимназия „Васил Левски” Видин 13 6316.00
Финансово стопанска гимназия „Атанас Буров” Хасково 35 19386.00

 

 
Наименование на университета Град Брой работни места Стойност(лв.)
Технически университет-София, Инженерно Педагогически Факултет-Сливен Сливен 9 2550.00
Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по математика и информатика Шумен 10 2830.00
Лесотехнически Университет София 10 2830.00
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Русе 9 2550.00
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Благоевград 7 2000.00

Икономически университет

Варна 30

11758.20

Тракийски университет

Стара Загора 38

2098.21

Стопанска Академия "Димитър Ценов"

Свищов  5 1748.51
 
 
 
Благодарствен плакет от Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
Благодарствен плакет от Русенски университет "Ангел Кънчев"


Тракийски университет, дарение на софтуер

Благодарствено писмо от Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСвидетелство за дарение Стопанска Академия Свищов

Свидетелство за дарение от Стопанска Академия "Димитър Ценов", гр. Свищов


Търговска гимназия Бургас

Сертификати за зрелостниците на Търговска гимназия, гр. БургасДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Стара Загора
ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Стара Загора

153 Професионална гимназия "Неофит Рилски", гр. София


 153 Професионална гимназия "Неофит Рилски", гр. СофияБлагодарствен плакет от ПГИ "Д-р Иван Богоров"
 
 Благодарствен плакет от ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна

 

 

Търговска гимназия, Стара Загора

Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски", Стара Загора
 
 
 
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик

 

 

Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново

 

 

 Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Попово

 

 Удостоверение за дарение от ВУЗФ

Висше училище по застраховане и финанси, гр. СофияБлагодарствено писмо СОУ "Н. Вапцаров", с. Борино

СОУ "Н. Вапцаров", с. Борино

 

 

Благодарствено писмо ПГИ Разград

ПГИ Робер Шуман, град Разград


 

Благодарствено писмо СОУ "Христо Ботев"

 СОУ "Христо Ботев", гр. Оряхово


 

Благодарствено писмо Българо-Германски център за професионално обучение - Пазарджик

Българо-германски център за професионално обучение, гр. Пазарджик 


 

Технически университет, гр. Габрово 

Технически университет, гр. Габрово
 
 
Благодарствено писмо, Технически унивеситет - Габрово
Благодарствено писмо, Технически университет, гр. Габрово
 
 

Благодарствено писмо Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив

Благодарствено писмо от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив

 

ПГХТТ, Пловдив

 Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив
 

 Професионална гимназия по икономика, гр. Перник

 

 

Благодарствено писмо от ПГ по машиностроене "П. Р. Славейков", гр. Якоруда 

ПГ по машиностроене "П. Р. Славейков", гр. Якоруда


Благодарствено писмо ПГИМ - Пазарджик

Благодарствено писмо от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик


БГЦПО

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” клон Пазарджик

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X