Няма добавени продукти във вашата пазарна количка.
Продукт Забележка Цена* Валута
Справка за Актуализационни кодове 4.90 EUR

Справка за Актуализационни кодове

Справка за Регистрирани продукти 4.90 EUR

Справка за Регистрирани продукти 

Абонамент за облачно архивиране - 6 месецa 30.00 EUR
Няма описание
Абонамент за облачно архивиране - 12 месецa 50.00 EUR
Няма описание
Дистанционен сервиз за продукти на Microinvest 12.00 EUR
Няма описание
Дистанционен сервиз за други продукти 19.00 EUR
Няма описание
Инсталация на SQL Server 19.00 EUR
Няма описание
Конверсия на база от Access към SQL server 15.00 EUR
Няма описание
Прехвърляне на номенклатури от един в друг продукт на Microinvest 19.00 EUR
Няма описание
Прехвърляне на номенклатури и рецепти от Microinvest Коктейл в Microinvest Склад Pro 29.00 EUR
Няма описание
Настройка на права на достъп, номерация по обекти и създаване на ценови правила 19.00 EUR
Няма описание
Възстановяване на забравена парола 19.00 EUR
Няма описание
Изтриване или групиране на период 29.00 EUR
Няма описание
Диагностика и анализ на база данни 19.00 EUR
Няма описание
Изграждане на Репликация на сървър на Microinvest 19.00 EUR
Няма описание
Изграждане на Репликация на сървър на клиент 29.00 EUR
Няма описание
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на Microinvest 15.00 EUR
Няма описание
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на клиент 29.00 EUR
Няма описание
Настройка на мрежа, на интернет, отваряне на порт 19.00 EUR
Няма описание
Инсталация и настройка на продукти на други фирми 29.00 EUR
Няма описание
Обучение за работа с продукти на други фирми 29.00 EUR
Няма описание
Диагностика на хардуер и операционна система 49.00 EUR
Няма описание
Проверка и почистване на вируси 49.00 EUR
Няма описание
Преинсталация на Windows 39.00 EUR
Няма описание
Възстановяване на изтрити данни 69.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 19.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 29.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 15.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 25.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент По договаряне EUR
Няма описание
Сервиз на собствени продукти/PC в офиса на Microinvest 15.00 EUR
Няма описание
Поправка на база данни 15.00 EUR
Няма описание
Пререгистрация на работно място (персонален компютър или лаптоп) 9.90 EUR
Няма описание
Корекция на модул По договаряне EUR
Няма описание
Разработка на специфичен модул По договаряне EUR
Няма описание
Изработка на документ, справка По договаряне EUR
Няма описание
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Цените са без включен ДДС.
 • Цените са в евро и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Две или повече промоции (отстъпки) не са валидни за една и съща сделка.
 • При закупуване на продукт/и от фирмата, се ползва една безплатна актуализация без ограничение във времето (не важи за продукти, участващи в промоции и такива, закупени преди 01.01.2014 г.).
 • Клиентът получава код за безплатна първоначална актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции и такива, закупени преди 01.01.2014 г.) в момента на покупка на продукт/и от фирмата и сам носи отговорност за неговото правилно съхраняване и използване.
 • При загубен код за актуализация или некоректно му въвеждане, същият се счита за използван.
 • Първоначалната безплатната актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции) не се предоставя по телефона! Използва се само електронна технология за генериране и въвеждане.
 • Правото на безплатна актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции) имат клиенти, използващи хардуерен ключ и с осигурена Интернет връзка на компютъра, на който са инсталирани програмите.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Пакетната актуализация важи за брой взети актуализационни номера, които могат да се използват за различни продукти и без краен срок. 
  Пример: при заплащане на Microinvest Серия Pro – 3 лиценза могат да бъдат актуализирани:
  • Вариант 1: 3 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 2: 2 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 3: 1 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro Light;
 • В промоционалния период от 15 юли до 15 септември (включително) клиентите получават 30% ↓ отстъпка от стойността на всички актуализации.
 • За върховия период от 15 януари до 15 март (включително) всички актуализации се оскъпяват с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът, е актуалната към деня на покупката.
 • Колко актуализации ще са Ви необходими и каква ще е цената им? Проверете тук.
 • Цената за пререгистрация на продуктите е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MSDE, MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest стартира издаването на електронни фактури към своите клиенти и партньори. Научете повече за новата услуга тук.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.

Фирма Microinvest си запазва правото да променя цените без предупреждение!

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X