Няма добавени продукти във вашата пазарна количка.
Продукт Забележка Цена* Валута
НОВИ модели касови апарати, одобрени от НАП 0.00 EUR

Microinvest предлага едни от първите модели касови апарати, съобразени с новите нормативни изисквания на Наредба Н-18. Цените на устройствата са отлични и включват всички фискални услуги. Разполагаме с налични бройки и гарантираме бързо обслужване.

Вижте актуалните оферти в ХАРДУЕРЕН МАГАЗИН: pos.microinvest.net/kasovi-aparati

 

Нови модели касови апарати, одобрени от НАП и Наредба Н-18

ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Договор за абонаментен сервиз 12 месеца + Абонамент за SIM карта за 12 месеца 50.70 EUR

Предложението включва:

 • Договор за задължително сервизно обслужване за 1 година на фискално устройство, включващо всички задължителни услуги за осигуряване на безпроблемната работа на устройството;
 • Водене на сервизно досие и изготвяне на документи съгласно изискванията на наредба Н-18;
 • Абонамент към мобилен оператор за 1 година за осъществяване свързаността с НАП;
 • Бързо обслужване и консултация.
НОВО! Дистанционно подновяване на договор за абонаментен сервиз 12 месеца + Абонамент за SIM карта за 12 месеца 63.49 EUR
Няма описание
Договор за абонаментен сервиз 6 месеца + Абонамент за SIM карта 42.18 EUR
Няма описание
Дистанционно подновяване на договор за абонаментен сервиз 6 месеца + Абонамент за SIM карта 54.96 EUR
Няма описание
Такса за активиране на SIM карта (при изтекъл абонамент) 8.52 EUR
Няма описание
Обучение за работа с ФУ/консултация до 15 минути 5.00 EUR
Няма описание
Изчистване на грешки/препълвания/смяна на данъчни ставки /дес.точка 15.00 EUR
Няма описание
Смяна на фискална памет 42.18 EUR
Няма описание
Бракуване 42.18 EUR
Няма описание
Пускане на отчет 4.00 EUR
Няма описание
Програмиране на клише/промяна на данни/издаване на свидетелство 15.00 EUR
Няма описание
Програмиране на артикули/подгрупи/параметри (безплатно при фискализация на първите 6 артикула/департамента на нов касов апарат) 15.00 EUR
Няма описание
Програмиране на всеки следващ ред/артикул/подгрупа 0.42 EUR
Няма описание
Ремонт на фискално устройство (на започнат час) 16.62 EUR
Няма описание
Диагностика на фискално устройство, без ремонт 15.00 EUR
Няма описание
Дистанционен сервиз и/или програмиране на фискално устройство (на започнат час) 19.00 EUR
Няма описание
Съхранение на фискално устройство в сервиза на ден (при престой в сервиза над 30 дни) 0.43 EUR
Няма описание
Посещение при клиент в рамките на 1 час 39.00 EUR
Няма описание
Издаване и попълване на нов паспорт (при загуба или кражба на стария) 15.00 EUR
Няма описание

За бърза и сигурна онлайн поръчка, посетете

нашия онлайн магазин. 

Общи условия/ценова листа:

 • Посочените по-горе цени са без включен ДДС.
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • От датата на първоначалната инсталация на софтуерен продукт на Microinvest се активира безплатен тестов режим, с достъп до всички функционалности на софтуера. Неговата продължителност е 30 дни или 60 стартирания (което от двете условия настъпи първо). Лицензирането на софтуера може да стане на всеки етап от тестовия период, както и след изтичането му.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB) се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB, или обратно става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи лиценз за продукта.
 • Абонаментът (серия SUB) може да се използва само на компютъра, на който е активиран първоначално. Прехвърлянето му на друго работно място не е възможно.
 • При загубен код за актуализация, некоректното му въвеждане или използването му за по-стара версия от последната, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Всички актуализации се закупуват по единичната цена според броя кодове, които са необходими.
 • Всички кодове се изпращат единствено по e-mail за самостоятелно активиране.
 • За периода от 15 януари до 15 април (включително) кодът за актуализация се оскъпява с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 12.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба, кражба или унищожаване на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Хардуерният ключ позволява работа на няколко компютъра /работни места/, но не едновременно и до необходимост от извършване на първа актуализация на едно от местата. Актуализираната версия не може да се пренася на друго работно място посредством ключа.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.

Microinvest си запазва правото да променя цените без предупреждение!

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X