В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Ауто фреш ЕООД
Град: Бургас, България
Акцент:
3 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Barcode Printer Pro
Лиценз за работа с база данни на MSDE сървър
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X