В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Билярд клуб Famozo
Град: Пловдив, България
Акцент:
1 р.м. Microinvest Склад Pro
1 р.м. Microinvest Склад Pro Light
1 бр. касов апарат Datecs MP-55
1 бр. Microinvest Controller за управление на осветлението на билярдните маси


Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X