В рубриката "Нашите клиенти" ще се запознаете с обекти и фирми, при които са успешно внедрени софтуерните решения на Microinvest. Реалните примери предизвикват интерес чрез нестандартна организация на работа и практическа илюстрация на софтуерната система.

Обект: Боулинг "Галакси"
Град: Велико Търново, България
Акцент:
Инсталирани две р.м. Microinvest Склад Pro, едно р.м. Microinvest Склад Pro Light, две бр. мобилни устройства HP с Microinvest Коктейл Mobile, сървър MSDE, Microinvest Архиватор Pro за архивиране на базата и Microinvest Касов сървър.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X