Нашите лектори на Дилърски семинар 2015

 

Виктор Павлов

Управител

 

 

 

Лектори 2015

     

Елена Ширкова

Управител

 

               

Валя Стоянова

Търговски отдел


 

 

 

Мария Рашева

Консултант счетоводен софтуер


     

Мартин Радевски

Консултант търговски системи


 

             

 

Красимир Киров

Консултант търговски системи и

Мобилни решения


     

Миглена Нориева

Отдел Маркетинг     

... и други 

 Програма  Лектори
 Място на провеждане  Регистрация
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X